De stille ramp in de ggz

De stille ramp in de ggz

Datum: 21 januari 2020

De actiegroep ‘Lijm de zorg’ heeft een manifest voor een betere jeugdzorg en ggz gepresenteerd. De initiatiefnemers willen een einde maken aan de stille ramp in de jeugdzorg en ggz die zich volgens hen op dit moment voltrekt. Daarmee doelen ze op de lange wachtlijsten die groeien en op het vastgelopen systeem waardoor kinderen en volwassenen met complexe problemen niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. De actiegroep krijgt steun van bekende psychiaters Damiaan Denys en Paul Verhaeghe, GroenLinks en de VVD. Dat meldt NRC.

Na de stille ramp in de huisartsenzorg is er nu ook sprake van een acute crisis in de ggz. ‘Personeelstekorten, wachtlijsten en gebrek aan passende zorg leiden tot schrijnende situaties. Het kabinet moet de volle verantwoordelijkheid nemen om de zorg voor kwetsbare mensen goed te organiseren en de meest urgente problemen aan te pakken. Vooral mensen met complexe psychische aandoeningen zijn de dupe van alle hervormingen, decentralisaties en vastgelopen systeem. Te veel mensen worden van het kastje naar de muur gestuurd zonder zicht op passende hulp. Te veel hulpverleners wordt beloofd dat de bureaucratie zal afnemen en de werkdruk minder zal worden, zonder resultaat’, zo staat op de website te lezen.

Oplossingen
Als oplossingen noemt het manifest: neem de regie om de acute crisis in de jeugdzorg en ggz aan te pakken, regel voor de mensen met de meest complexe problemen passende zorg, stel een maximale wachttijd vast en handhaaf deze, mensen in acute nood moeten altijd iemand kunnen bereiken en zo hoog nodig moeten kunnen worden opgenomen, richt landelijke behandelcentra op voor specialistische zorg die niet regionaal georganiseerd kan worden, stop met onnodige dwangmaatregelen, maak het vak aantrekkelijker en pak het personeelstekort aan, verminder de marktwerking in de ggz en jeugdzorg en schrap de harde leeftijdsgrens tussen de jeugdzorg en de ggz.

Reactie GGZ Nederland: we missen aandacht voor preventie en samenwerking
GGZ Nederland onderschrijft de oproep om samen met gemeenten en zorgverzekeraars de toegang tot de geestelijke gezondheidszorg te verbeteren. ‘Jongeren en volwassenen met (ernstige) psychische problemen moeten de beste zorg krijgen en optimaal kunnen meedoen aan onze samenleving.’ In het manifest ontbreekt volgens de branche-organisatie echter de aandacht voor preventie en de samenwerking met het sociaal domein. ‘In de NRC stelt psychiater Jim van Os terecht dat het manifest te eenzijdig is gericht op behandelzorg en dat we als maatschappij ook meer moeten investeren in een weerbare samenleving; een samenleving waarin niet te eenzijdig oog is voor maakbaarheid maar ook voor kwetsbaarheid en inclusie. Wij onderschrijven dit van harte. Een samenleving waarin iedereen naar vermogen kan deelnemen en een zinvol bestaan kan hebben, is een samenleving waaraan wij graag bijdragen.’

Teken hier de petitie
Lees hier het artikel in NRC: Actie tegen ‘stille ramp in de ggz’

(Foto: Shutterstock)

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *