Inzet poh-jeugd in de huisartsenpraktijk

Inzet poh-jeugd in de huisartsenpraktijk

Datum: 27 november 2019

De huisarts wordt geacht van veel markten thuis te zijn. Ook van jeugdhulp, terwijl hij de specialistische kennis daarvoor over het algemeen niet heeft. De inzet van een praktijkondersteuner jeugd kan daarbij ondersteuning geven. De poh-jeugd biedt specialistische kennis van veelal psychische problematiek bij kinderen en jongeren. Dat leidt tot positieve resultaten, zo toont opnieuw onderzoek aan.

Accare, Molendrift, Karakter en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie hebben de afgelopen twee jaar op grote schaal gegevens verzameld over het inzetten van deze vorm van jeugdhulp in de huisartsenpraktijk. Hoe ziet dergelijke hulp er in de praktijk uit? Wat zijn de resultaten, en wat zijn de ervaringen van betrokken professionals en cliënten?

Resultaten
Zorgprofessionals, wijkteammedewerkers, beleidsambtenaren en jeugdigen en ouders zelf zijn positief over deze vorm van zorg. Vooral de laagdrempelige toegang tot (meer specialistische) kennis wordt gezien als een belangrijk voordeel. Het leidt tot verbetering van de kwaliteit van zorg, jongeren krijgen sneller zorg, het aanbod van kortdurende en/of lichte zorg voor jeugdigen is verbeterd. Daarnaast vindt bemiddeling of begeleiding plaats bij verwijzing naar de specialistische jeugd-ggz en de verwijziging is beter onderbouwd.

Hulpvragen
Het onderzoek laat zien dat het merendeel van de hulpvragen aan de poh-jeugd betrekking heeft op gedragsproblemen en emotionele problemen. Daarnaast komen ouders met hulpvragen die te maken hebben met opvoeding of problemen in de gezinssituatie. Ruim 40 procent van de jeugdigen die bij de poh-jeugd komt, wordt daar geholpen, zonder doorverwijzing.

Aanbevelingen
Het rapport noemt ook enkele aanbevelingen. Positionering in de huisartsenpraktijk is daar een van. Dat is echt de sleutel tot succes. Andere aanbevelingen zijn:
– Beschikbaarheid van tijd en geld voor investering van de poh-jeugd in vakkennis;
– Tijd voor de poh-jeugd om te investeren in ontwikkeling en behoud van het netwerk;
– Laagdrempelige toegang tot de poh-jeugd;
– Voldoende tijd voor overleg, afstemming en in de relatie investeren.

Meer informatie
De organisaties hebben ook een website in het leven geroepen, waarop het gehele onderzoek en de samenvatting staat en waar ruimte is voor nog meer nieuws over jeugdhulp bij de huisarts: zie www.jeugdhulpbijdehuisarts.nl
De uitkomsten van dit onderzoek sluiten overigens nagenoeg naadloos aan bij eerder onderzoek dat is uitgevoerd door de Universiteit Groningen in opdracht van NVO, de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen. Waarom er dan opnieuw onderzoek is uitgevoerd? Wie zal het zeggen….

 

(Foto: Pixabay)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *