Kwaliteitskader palliatieve zorg klaar

Kwaliteitskader palliatieve zorg klaar

Datum: 12 oktober 2017

Er is brede overeenstemming over wat de kwaliteit van de palliatieve zorg in Nederland moet zijn. Dat is vastgelegd in het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. Het is richtinggevend bedoeld, en is dus niet zoals het kwaliteitskader verpleeghuiszorg ‘wetgevend’. Er zal nog een heel traject volgen waarin betrokken partijen gezamenlijk het kader gaan invullen en zo nodig wijzigen. Het zal (voorlopig) ook niet bij het Zorginstituut Nederland voorgedragen worden voor opname in het ‘Register’.

Het kwaliteitskader palliatieve zorg moet bijdragen aan een landelijk, eenduidig beleid om de palliatieve zorg te verbeteren. Hierbij wordt geredeneerd vanuit de wensen en zorgvragen van de patiënt en diens naasten op fysiek, psychologisch, sociaal en spiritueel vlak. Belangrijk winstpunt is dat er nu eenheid van taal is.

KNMG hoeder van kwaliteitskader
Het kwaliteitskader is begin deze maand aangeboden aan de KNMG. Voorzitter René Heman heeft toen namens de artsenfederatie laten weten ‘graag de hoeder te willen zijn van het kwaliteitskader’ en het met alle relevante partijen verder te willen brengen. “Implementeren van het kwaliteitskader is de volgende stap.” Het ontwikkelen vanen digitaal individueel zorgplan vormt een noodzakelijk onderdeel van een geslaagde implementatie.

Zorgverlener beter toerusten
De bedoeling is verder dat het kader gaat helpen om het taboe te doorbreken bij zorgverleners om te praten over de dood. Ook is het kader van belang voor het aanvullen van de ‘gereedschapskist’ voor zorgverleners. Zodat zij beter toegerust zijn om de patiënt en diens naasten de best mogelijke zorg te bieden in de laatste fase van het leven.

Ook Handreiking financiering uitgebracht
Samen met het kwaliteitskader is een Handreiking financiering palliatieve zorg 2018 uitgebracht. Hierin zijn de mogelijkheden tot financiering van palliatieve zorg in iedere zorgsetting weergegeven. Op 21 september 2017 publiceerde de NZa wijzigingen om de declaratie van palliatieve zorg in het ziekenhuis vanaf 2018 te verbeteren. Deze en de overige geplande wijzigingen zijn meegenomen in de Handreiking financiering palliatieve zorg 2018.

 

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *