PaTz Portal landelijk beschikbaar

PaTz Portal landelijk beschikbaar

Datum: 9 februari 2018

patz_logo_zorgenzOp zo’n 150 plekken werken huisartsen, wijkverpleegkundigen en consulenten palliatieve zorg in PaTz-groepen samen aan afstemming van palliatieve zorg in hun werkgebied. Het betreft tweemaandelijkse besprekingen over mensen met een levensverwachting korter dan een jaar. Een van de uitgangspunten van PaTz is het vroegtijdig identificeren en proactief plannen van zorg met behulp van een palliatieve zorgregister. Sinds november 2017 is de PaTz Portal landelijk beschikbaar. Alle PaTz-groepen kunnen deze gebruiken voor het registreren van hun palliatieve patiënten. 

De PaTz Portal is een digitaal zorgregister, dat de samenwerking binnen PaTz-groepen ondersteunt. Met behulp van deze tool bespreken de zorgprofessionals de palliatieve patiënten, zodat de zorg optimaal wordt afgestemd en de communicatielijnen zo kort mogelijk zijn.

Eigen webbased-omgeving
Iedere PaTz-groep die met de PaTz Portal werkt, heeft een eigen beveiligde webbased-omgeving. Deze omgeving maakt het registeren eenvoudiger en zorgt ervoor dat de patiënten op een systematische wijze worden besproken in de PaTz-groep. Verder is via de portal een aantal hulpmiddelen en formulieren beschikbaar, zoals Overdracht huisartsenpost, Zorgpad Stervensfase en Gezamenlijk huisbezoek. Het register is ook een hulpmiddel om knelpunten, leerpunten en onderwijsbehoeften te signaleren en daarop beleid te ontwikkelen.

Van ontwikkeling naar landelijk gebruik
Het NPZR&o (Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken) heeft de PaTz Portal ontwikkeld en men was daar zeer tevreden over. Daarom is deze verder tool landelijk ingezet. De evaluatie toont aan dat de gebruikers de PaTz Portal prettig vinden om mee te werken en de meeste respondenten willen dan ook in de toekomst deze blijven gebruiken. Als positieve punten noemen zij dat patiënten gemakkelijk zijn in te voeren, dat dit systeem zorgt voor meer structuur in het PaTz-overleg en dat de PaTz Portal het verslag automatisch verzendt. Er is ook een aantal verbeterpunten. Zo is niet bekend dat er ondersteuning via een servicedesk  mogelijk is.

Instructiebijeenkomsten
Op basis van de uitkomsten is de PaTz Portal aangepast en is de handleiding herzien. Inmiddels werken er 70 groepen mee en recent zijn instructiebijeenkomsten gehouden voor de voorzitters van 35 groepen die er dit jaar mee willen starten. Op PaTz.nu staat meer informatie over PaTz, waaronder een videofilmpje en een factsheet over de PaTz Portal.

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *