Organiseer palliatieve zorg rond patiënt anders

Organiseer palliatieve zorg rond patiënt anders

Datum: 12 juli 2017

De regels voor palliatieve zorg zijn niet altijd duidelijk en vormen een obstakel voor het verlenen van optimale zorg. Dat blijkt uit een analyse van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ze heeft een informatiekaart gepubliceerd om zorgaanbieders te informeren over de bekostiging van palliatieve zorg en over wat er al mogelijk is. De NZa wijst erop dat aanbieders en verzekeraars via de beleidsregel innovatie een innovatieve prestatie kunnen aanvragen.

De NZa heeft partijen uit de zorg gevraagd naar ervaren knelpunten in de bekostiging. De regels en de bekostiging zijn soms onnodig complex, waardoor onduidelijk is wat wel en niet onder palliatieve zorg valt en wat wel en niet wordt vergoed. Volgens de NZa zijn er mogelijkheden om de kwaliteit van de zorg te verbeteren, door deze anders rond de patiënt te organiseren.

Knelpunten door verschillende wettelijke regimes
Palliatieve zorg wordt verleend vanuit de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. De verschillende wettelijke regimes zorgen voor knelpunten en leiden tot ongelijkheid in kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van palliatieve zorg, aldus de NZa.

Het gaat ook over welzijn en welbevinden
De NZa stelt dat in het algemeen palliatieve zorg wordt ervaren als een gecompliceerd onderwerp. De oorzaken hiervoor zijn divers. Zo weten veel burgers niet wat palliatieve zorg voor hen kan betekenen en niet alle zorgverleners hebben voldoende kennis om de patiënt optimaal te begeleiden. Kwalitatief hoogstaande palliatieve zorg vraagt om samenwerking tussen generalistische en specialistische zorgverleners. Het gaat niet alleen over zorg maar ook over welzijn en welbevinden.

Regionale samenwerking stimuleren
De laatste jaren zijn verschillende maatregelen en initiatieven genomen om zorg op maat en samenwerking tussen zorgprofessionals mogelijk te maken. De NZa constateert zeven algemene verbeterpunten om de bekostiging van palliatieve zorg verder te ontwikkelen. Waaronder: de bekostiging vereenvoudigen, de regionale samenwerking stimuleren en de bekostiging laten aansluiten op het kwaliteitskader palliatieve zorg. Ook moet de bekostiging ruimte bieden om samen te beslissen.

Vraag innovatie prestatie aan
Er zijn initiatieven om de zorg rond de patiënt anders te organiseren. De NZa wijst aanbieders en verzekeraars erop dat ze via de beleidsregel innovatie een innovatieve prestatie kunnen aanvragen.

Regelgeving is aangepast
Sommige knelpunten spelen alleen in een bepaalde sector. De NZa heeft een aantal regels aangepast om de administratieve last terug te dringen en direct financiële middelen vrij te maken voor maatwerk aan de patiënt. Zo vervalt in de langdurige zorg de indicatiestelling voor palliatieve zorg door het CIZ.

Het rapport ‘Palliatieve zorg op maat’ kunt u hier downloaden.

Klik hier op de informatiekaart.

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *