Ruimte voor resultaatbeloning en zorgvernieuwing in eerstelijnsverblijf

Ruimte voor resultaatbeloning en zorgvernieuwing in eerstelijnsverblijf

Datum: 13 december 2018

eerstelijnsverblijf_zorgenzTot nu toe konden aanbieders van eerstelijnsverblijf afspraken maken met zorgverzekeraars over laag complexe zorg, hoog complexe zorg of palliatief terminale zorg. Per 1 januari 2019 is prestatie ‘resultaatbeloning en zorgvernieuwing’ toegevoegd, waarmee doorontwikkeling van het eerstelijnsverblijf tot stand kan komen. Met deze prestatie bestaat er de mogelijkheid tot het maken van afspraken over bijvoorbeeld zorgvernieuwing of het belonen van specifieke resultaten. 

Dit schrijft de NZa aan haar circulaire aangepaste regelgeving eerstelijnsverblijf 2019. Ze vindt het belangrijk dat er ingespeeld kan worden op de veranderende patiëntenpopulatie en zorgzwaarte.Vanaf 2019 bieden de regels voor het declareren van zorg in een instelling voor eerstelijnsverblijf dus meer ruimte.

Werkafspraken-op-maat
Door het toevoegen van de (experiment)prestatie ‘resultaatbeloning en zorgvernieuwing’, kunnen er specifieke werkafspraken-op-maat in de regio worden gemaakt. De experimentprestatie kan behulpzaam zijn in de verdere doorontwikkeling van het eerstelijnsverblijf. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars kunnen bijvoorbeeld afspraken maken over de triage, de behandeling van specifieke patiënten, extra inzet van behandelingen of het belonen van betere resultaten van de zorg.

 

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *