NZa-advies financiering verpleeghuizen

NZa-advies financiering verpleeghuizen

Datum: 19 april 2019

De huidige manier van financiering van verpleeghuiszorg sluit niet aan op de steeds complexere zorgvraag van cliënten. Bekostiging moet zorgorganisaties ruimte bieden om zorg te leveren die past bij de wensen van bewoners. Een huidige bekostigingssystematiek draagt hier niet aan bij, aldus de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ze heeft een advies opgesteld over een andere vorm van bekostiging van verpleeghuiszorg. Het voorstel is toe te werken naar een basistarief, waarin alle kwaliteitsgelden zijn opgenomen. 

De NZa wil de bekostiging voor de verpleeghuizen de komende jaren stapsgewijs te verbeteren. Daartoe heeft ze op verzoek van de minister een advies opgesteld.

Basistarief
De NZa wil de financiering vereenvoudigen en toewerken naar een basistarief waarin de kwaliteitsgelden zijn opgenomen. Vanaf 2021 worden de extra middelen daarom als aparte opslag op de tarieven verwerkt. Zo wordt zichtbaar hoe hoog het tarief uiteindelijk zal zijn, wanneer de kwaliteitsmiddelen daarin opgenomen zijn. Daarbij is het mogelijk om de middelen te oormerken, zodat hier apart op kan worden gestuurd en maatwerk mogelijk blijft.

Bekostiging op lange termijn
De vergrijzing en langere levensverwachting maken dat iedereen moet samenwerken om de zorg betaalbaar te houden. Daarom heeft de NZa met 40 zorgbestuurders, zorgkantoren en experts uit het veld gekeken hoe de bekostiging kan bijdragen aan kwaliteit en doelmatigheid van zorg.

Gezamenlijk zijn uitgangspunten geformuleerd. Zo moet de bekostiging de intrinsieke motivatie van bestuurders en professionals ondersteunen om zorg te leveren die aansluit bij de wensen en behoeften van de cliënten. Het is van belang te kunnen leren van de knelpunten en de bekostiging hierop aan te passen. Veranderingen moeten geleidelijk gaan, niet met ingrijpende (stelsel)wijzigingen. Dit moet leiden tot een eenvoudig bekostigingsmodel. Hierin wordt een basisniveau van kwaliteit gefinancierd waarop alle cliënten  kunnen rekenen.

Integrale vergelijking
De tarieven voor de zorg moeten aansluiten bij de zorgvraagzwaarte en de omstandigheden van het verpleeghuis. Daarom is de NZa gestart met een integrale vergelijking. Is de zorg in grote steden duurder dan daarbuiten? Uit een eerste onderzoek blijkt dat inhuur en het verzuim van personeel hangt samen met de locatie. In grotere steden en in wijken met een lage ses hebben verpleeghuizen een groter verzuim en meer externe inhuur van personeel.

Dit onderzoek wordt verder uitgebreid om te komen tot een tarief dat voldoende is om aan het kwaliteitskader te voldoen en dat rekening houdt met niet-beïnvloedbare factoren (uiteraard gebaseerd op een efficiënte bedrijfsvoering). Het komend jaar werkt de NZa met de sector aan dit nieuwe model, zodat het vanaf 2021 een plek krijgt in de bekostiging.

 

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *