65-plussers maken de helft van alle zorgkosten

65-plussers maken de helft van alle zorgkosten

Datum: 10 september 2018

We besteden in 2017 28 miljard euro aan zorg voor ouderen (65+), gemiddeld 8.650 euro per persoon. Dat is ongeveer de helft van totale uitgaven aan zorg in Nederland vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). De omvang van de zorgkosten verschilt per leeftijdsklasse. Dat blijkt uit de Zorgthermometer Inzicht in de ouderenzorg, die Vektis Intelligence heeft uitgebracht.

Wat laat deze Zorgthermometer nog meer zien? Dat de Wlz met ruim 11 miljard euro de grootste kostenpost is in de ouderenzorg. Ziekenhuiszorg volgt met 8,4 miljard euro en wijkverpleging is met 2,8 miljard euro hekkensluiter van de top 3 grootste kostenposten.

Andere feiten
Van de 85-plussers met een Wlz-indicatie woont 84% in een instelling. Hoeveel wijkverpleging krijgen ouderen? 85-plussers ontvangen in 2017 gemiddeld 9 uur per week wijkverpleging. Jongere ouderen, de 65-74-jarigen, gemiddeld 7 uur per week.

Wat mankeren ouderen? 21% van de ouderen tussen de 75 en 84 jaar heeft diabetes, 14% heeft COPD/astma. De meeste ouderen gebruiken 5 of meer medicijnen. 75-plussers die het ziekenhuis bezoeken, doen dit het vaakst in verband met een oogziekte.
Het aandeel van 65-plussers op de spoedeisende hulp is tussen 2016 en 2017 met 1,4 procentpunt gestegen.

Zorgkosten in de toekomst
Ook de zorgkosten in de toekomst komen aan bod in deze Zorgthermometer. De zorgkosten voor ouderen vallen in 2030 circa 37% hoger uit dan in 2017. De kosten in de Wlz stijgen met 38% iets meer dan de kosten die uit de Zvw worden betaald. Kijkend naar de verschillende zorgsoorten, dan valt op dat de kosten van specifieke ouderenzorg, bijvoorbeeld wijkverpleging, sneller toenemen dan de ‘algemene’ zorgkosten. Gezien het feit dat Vektis Intelligence dit raamt op basis van de leeftijdsontwikkeling ligt dat ook voor de hand. Want de hogere leeftijdsklassen maken relatief meer gebruik van specifieke ouderenzorg dan van algemene zorg.

ZorgenZ publiceerde eerder een artikel over deze Zorgthermometer, waarin een beeld wordt geschetst van de ggz die ouderen gebruiken.

U kunt de publicatie Zorgthermometer Inzicht in de ouderenzorg hier downloaden.

 

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *