De ggz-gegevens van Vektis over 2015

De ggz-gegevens van Vektis over 2015

Datum: 18 oktober 2017

Psychische gezondheid is een forse kostenpost in de zorg. In 2015 gaven we in totaal 3,9 miljard euro uit aan het geestelijk welzijn van Nederland.  Depressie, angst en persoonlijkheidsstoornissen vormen de top-drie van geestelijke aandoeningen waaraan mensen lijden. Dit blijkt uit de laatste update van de Vektis-gegevens.

Veel mensen met lichte psychische klachten komen bij een poh-ggz. Zowel het aantal poh’s-ggz als het aantal patiënten die deze professional consulteren, is de afgelopen jaren fors toegenomen. In 2016 gingen vier maal zoveel mensen met psychische klachten naar een praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (poh-ggz) dan in 2012. In dezelfde periode verdubbelde het aantal huisartsenpraktijken die werken met een poh-ggz. In concrete cijfers: in 2012 bezochten 122.000 mensen een poh-ggz, in 2016 waren dat er 485.000.

Poh-ggz laagdrempelig startpunt
Uit de inzichten van Vektis Intelligence blijkt dat de poh-ggz een serieus en laagdrempelig ‘startpunt’ is voor mensen met een geestelijke aandoening. Dit sluit aan bij de afspraken van partijen in de huisartsen- en multidisciplinaire zorg om de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt te organiseren. Overigens had 61% van de patiënten die in 2014 bij de poh-ggz kwamen, in 2015 geen geestelijke gezondheidszorg meer nodig. Zie alle geactualiseerde publieksgegevens over de geestelijke gezondheidszorg. Deze zijn overzichtelijk weergegeven en ook nuttig voor zorgverleners en adviseurs in de zorg.

Zorgthema’s en wachttijden
Vektis Intelligence brengt op haar website meer zorgthema’s voor een breed publiek inzichtelijk in beeld. Bijvoorbeeld wijkverpleging, zorg in gemeenten, de Wet langdurige zorg, COPD/astma, fysiotherapie en dure geneesmiddelen.

Vektis gaat ook de wachttijdgegevens bij ggz-aanbieders verzamelen  De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verplicht namelijk ggz-aanbieders om vanaf 1 januari 2018 elke maand hun wachttijdgegevens aan te leveren. Vektis stelt dat er met haar inzet een uniform, actueel, onafhankelijk en vergelijkbaar overzicht is van de wachttijden in de ggz. Daarbij hoeven aanbieders deze maar één keer aan te leveren. Op basis van dit bronbestand kan Vektis vervolgens andere partijen, zoals patiënten- en brancheorganisaties, informeren.

(Foto: Shutterstock)

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *