Twee nieuwe uitgaven van Zó werkt de zorg

Twee nieuwe uitgaven van Zó werkt de zorg

Datum: 6 juni 2018

Er zijn twee boeken verschenen: ‘Zó werkt de zorg in Nederland’ en ‘Zó werkt de ouderenzorg ‘ die met korte teksten en heldere visualisaties inzicht bieden in de Nederlandse gezondheidszorg en de zorg voor ouderen. Een must read voor alle bestuurders, beleidsmakers en belangenbehartigers die meer willen weten over de zorg en voor alle zorgprofessionals (in spe) en patiënten die er elke dag mee te maken hebben. Het zijn uitgaven van Platform Zó werkt de zorg die verkrijgbaar zijn in webshops en in de boekhandel.

Wat is de gedachte achter het Nederlandse zorgstelsel? Hoeveel mensen zijn werkzaam in de zorgsector? Hoeveel van hen verlenen zorg aan ouderen? Welke wetten regelen de zorg in Nederland? Hoe zijn deze wetten relevant voor de ouderenzorg? Hoe lopen de geldstromen in de Wet langdurige zorg? En waarvoor betalen ouderen eigenlijk zelf? Het Nederlandse zorgstelsel en de zorg voor ouderen zijn best complex. Deze twee boeken scheppen duidelijkheid.

Platform Zó werkt de zorg
Zó werkt de zorg in Nederland en Zó werkt de ouderenzorg zijn uitgaven van Platform Zó werkt de zorg. De missie van dit platform is: het debat en de besluitvorming over de zorg naar een hoger plan tillen door middel van heldere en objectieve informatie. Met De Argumentenfabriek als uitvoerend partner maken de partners van het platform het zorgstelsel inzichtelijk en begrijpelijk. Partner van het platform zijn: VvAA, NVZ, NFU, Patiëntenfederatie Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, LAD, Vilans, Erasmus iBMG, AAG, ministerie van VWS, Zorginstituut Nederland, RIVM, Ambulancezorg Nederland en NZa.

Zó werkt de zorg in Nederland  kwam voor het eerst uit in 2015 en behaalde een oplage van ruim 11.000 boeken. De visualisaties vonden hun weg in materiaal voor onderwijs en nascholing. De uitgave die nu is verschenen is geheel herzien en uitgebreid. Het boek kost € 25,-.

Ouderenzorg
Hoe is de zorg voor ouderen georganiseerd? Hoe zijn de kosten voor ouderen verdeeld per leeftijdsgroep? Hoeveel studenten volgen een opleiding voor een beroep in de ouderenzorg? Dat staat in Zó werkt de ouderenzorg, een volledig nieuwe uitgave en is geschreven in samenwerking met AAG, ActiZ, ANBO, Prismant, SBOH, SOON, Verenso, Vilans en VWS. Dit boek kost € 20,-.

Bestel hier Zó werkt de zorg in Nederland

Bestel hier Zó werkt de ouderenzorg

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *