Gemeente wil dat huisarts minder doorverwijst naar professionele jeugdzorg

Gemeente wil dat huisarts minder doorverwijst naar professionele jeugdzorg

Datum: 7 november 2018

De jeugdzorg is dit jaar opnieuw duurder geworden voor gemeenten. Driekwart geeft meer geld uit dan vorig jaar. Vier van de tien gemeenten overwegen minder jongeren te gaan helpen. Ze sturen erop aan dat huisartsen jongeren minder snel doorverwijzen richting professionele hulpverleners. Dat blijkt uit een enquête van Binnenlands Bestuur in samenwerking met de NOS onder ruim 200 gemeenten.

Gemeenten kregen vorig jaar al te maken met een flinke begrotingsoverschrijding. Ze gaven toen 605 miljoen euro (bijna 20 procent) meer uit voor hulp aan jongeren dan verwacht. Dit jaar gaat drie kwart van de gemeenten daar dus nog eens overheen.
Lees ook: Gemeenten besteden meer geld aan sociaal domein dan begroot

Deel gemeenten gaat indicaties aanscherpen
Van alle gemeenten met stijgende kosten zegt 41 procent de drempels voor professionele jeugdzorg te willen verhogen. Een deel van de gemeenten gaat de indicaties aanscherpen, waardoor wijkteams minder snel doorverwijzen. Een kwart is in gesprek met huisartsen om te kijken of zij de drempels kunnen verhogen.

Gemeenten financieren praktijkondersteuners
Steeds meer gemeenten zijn intussen overgegaan of overwegen volgend jaar tot het geheel of gedeeltelijk financieren van praktijkondersteuners voor de huisartsen. De  enquête toont aan dat dit een veelvoorkomende maatregel is die gemeenten nemen om de kosten voor de jeugdzorg te drukken

Huisartsen denken mee over in te kopen aanbod
Huisartsen zijn goed voor een derde van alle doorverwijzingen naar de gespecialiseerde hulpverlening. Om tot een betere afstemming tussen huisartsen en gemeenten te komen en knelpunten aan te pakken, hebben de Landelijke Huisartsvereniging (LHV) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vorige week een ‘Leidraad samenwerking huisartsen en gemeenten rond jeugd’ opgesteld. Die leidraad moet huisartsen houvast geven voor het overleg met de gemeente. Afgesproken is onder andere dat gemeenten huisartsen informeren over de door hen ingekochte jeugdhulp. Voordat de inkoopronde of aanbesteding start, denken huisartsen als dat kan mee over het in te kopen aanbod.

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *