Kosten wijkverpleging 2017 ruim 2,6 miljard euro

Kosten wijkverpleging 2017 ruim 2,6 miljard euro

Datum: 7 maart 2018

De uitgaven voor wijkverpleging in ons land was in 2017  ruim 2,6 miljard euro uit aan wijkverpleging. Het exacte bedrag is nog niet bekend en zal nog hoger uitvallen, omdat 2017 nog niet volledig is gedeclareerd. Ongeveer 500.000 mensen ontvangen deze vorm van zorg. Dit blijkt uit de cijfers van Vektis.

De wijkverpleging kent 2 financieringsvormen:
– 10% wordt gefinancierd uit het persoonsgebonden budget (PGB).
– 90% (2,5 miljard euro) wordt gedeclareerd bij de zorgverzekeraars. Ook wel zorg in natura genoemd.

80% van de kosten voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken
Ruim 80% van de kosten voor zorg in natura gaat naar zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken: dat wil zeggen: mensen die langer dan 3 maanden ziek zijn. 65% van de kosten gaat richting langdurende wijkverpleging met een somatische grondslag, de overige 15% naar langdurende wijkverpleging met een psychogeriatrische/psychiatrische grondslag.

Onderscheid in doelgroepen
Vektis Intelligence beschikt sinds kort over deze inzichten voor het deel dat valt onder zorg in natura. Op initiatief van de zorgverzekeraars is er in 2017 een registratie ingesteld naar doelgroepen in de wijkverpleging. Door de vermelding van de doelgroep op de declaratie krijgt de zorgverzekeraar inzicht in de zorgvraag van de patiënt waarvoor de deze zorg wordt geboden. Er is onderscheid gemaakt in 7 doelgroepen, waaronder: kortdurende ziekenhuis (na)zorg; zorg aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken – korter of langer dan 3 maanden met een somatische of een psychogeriatrische/psychiatrische grondslag; zorg aan terminale patiënten. Voor 75% van de gemaakte kosten die vallen onder zorg in natura is de doelgroep bekend.

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *