ACM: Collectieve boycot zorgcontracten is verboden

ACM: Collectieve boycot zorgcontracten is verboden

Datum: 30 oktober 2017

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wijst zorgaanbieders in de eerste lijn er nadrukkelijk op dat een collectieve boycot van zorgcontracten verboden is. Een collectieve boycot is in strijd met de concurrentieregels, nadelig voor patiënten en uiteindelijk schadelijk voor de zorg. Het gaat over de grenzen van de ‘Uitgangspunten voor toezicht op de eerste lijn’, aldus de ACM.

Zorgverzekeraars moeten de komende weken contracten afsluiten met zorgaanbieders in de eerste lijn, zoals fysiotherapeuten en verloskundigen. De ACM heeft vernomen dat binnen de eerstelijnszorg veel zorgaanbieders overwegen om geen contract te sluiten.
De ACM krijgt ook signalen dat een deel van die zorgaanbieders dit met elkaar afstemt. Daarom heeft ze een bericht op haar site opgenomen met de expliciete vermelding dat een dergelijke collectieve boycot niet is toegestaan. Ook het aanzetten tot of het faciliteren van een boycot, bijvoorbeeld door het geven van advies om niet te tekenen, kan in strijd zijn met de concurrentieregels. De ACM motiveert haar opstelling met het gegeven dat een collectieve boycot kan leiden tot prijsstijgingen, zonder dat daar een verbetering voor de patiënt en verzekerde tegenover staat. Daarmee lopen de zorgkosten onnodig op.

In gesprek blijven
Iedere zorgaanbieder moet zelf besluiten of hij/zij een contract met een zorgverzekeraar aangaat. Een collectieve boycot is geen oplossing voor vastgelopen onderhandelingen, zo schrijft de ACM. Een verschil van mening over de inhoud van contracten moet op een andere manier worden opgelost. Ze roept zorgaanbieders en zorgverzekeraars op met elkaar in gesprek te blijven en oog te houden voor elkaars belangen en die van patiënten en verzekerden. Als zorgaanbieders en zorgverzekeraars er inhoudelijk niet uitkomen, kunnen zij de onafhankelijke geschillencommissie voor de zorgcontractering inschakelen.

“Een collectieve boycot is geen oplossing voor vastgelopen onderhandelingen”

Grenzen van de Uitgangspunten
De ACM zegt dat ze in de ‘Uitgangspunten voor toezicht op de eerste lijn’ heeft laten zien dat er veel ruimte is voor samenwerking als de patiënt en verzekerde er beter van worden. Bijvoorbeeld om behandelingen op elkaar af te stemmen of innovatieve zorgprojecten te ontwikkelen. Ook bieden de concurrentieregels ruimte om als zorgaanbieders gezamenlijk zin en onzin van contractvoorwaarden met een zorgverzekeraar te bespreken. Maar: de ‘Uitgangspunten’ beschrijven ook de grenzen van de afstemming tussen zorgaanbieders. Een collectieve boycot gaat daar overheen, stelt de ACM.

Ze gaat op korte termijn met verschillende betrokkenen in gesprek. De ACM zal dan de grenzen aangeven van gezamenlijk optrekken in onderhandelingen. Mocht dat nodig zijn, dan eist de ACM aanpassing van het gedrag.
Zie het bericht op de site van de ACM.

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *