Meldpunt contractering fysiotherapie

Meldpunt contractering fysiotherapie

Datum: 4 september 2018

Ieder jaar fysiotherapeuten worden geconfronteerd met een veelheid aan complexe contracten die zorgverzekeraars hen voorleggen. Het KNGF heeft daarom het Meldpunt Contractering Fysiotherapie geopend. Het KNGF roept alle fysiotherapeuten nadrukkelijk op om ervaringen met en knelpunten in het contracteerproces daar te melden.

Het KNGF publiceert elk jaar een analyse van die contracten, maar desondanks zitten fysiotherapeuten vaak met veel vragen, waarop zij ook van zorgverzekeraars onvolledig antwoord krijgen. Verzekeraars melden dat het voor hen ondoenlijk is om met elke individuele praktijk te onderhandelen. Het meldpunt biedt fysiotherapeuten de mogelijkheid om hun ervaringen rond het afsluiten van contracten met zorgverzekeraars te melden. Dit gebeurt aan de hand van een eenvoudige vragenlijst.

Compleet beeld
Met het Meldpunt Contractering Fysiotherapie wil het KNGF een compleet, goed onderbouwd beeld krijgen  van de knelpunten in het contracteerproces. Het KNGF zal deze meldingen onder de aandacht brengen van zorgverzekeraars, zodat zij hun contracten en contracteerbeleid kunnen bijstellen. Daarom is het van belang dat fysiotherapeuten hun opmerkingen over contracten en het proces rond contractering  melden. Het KNGF roep dan ook alle fysiotherapeuten – leden en niet-leden – op om de ervaringen met het contracteren te vermelden.

Vragenlijst en meer
Op het Meldpunt Contractering Fysiotherapie staat de vragenlijst, een analyse van contracten en een lijst met veelgestelde vragen. En het bevat een uitleg hoe en bij welke instanties bezwaren kunnen worden ingediend. Want de NZa behandelt andersoortige bezwaren dan bijvoorbeeld de Geschilleninstantie Zorgcontractering. Het meldpunt zal periodiek een generieke rapportage over het soort en het aantal meldingen opnemen.

 

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *