Hulp wijkverpleegkundigen bij nieuw bekostigingsmodel

Hulp wijkverpleegkundigen bij nieuw bekostigingsmodel

Datum: 20 juni 2017

wijkverpleegkundigeDe Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzoekt welke kenmerken van cliënten goede voorspellers zijn voor de uitgaven van de wijkverpleging. Een enquête onder 1000 wijkverpleegkundigen geeft een eerste indicatie. Daaruit blijkt dat er onder hen consensus bestaat over de vraag welke factoren de vraag naar wijkverpleging bepalen.

De NZa maakt een nieuwe bekostiging voor de uitgaven van de wijkverpleging. Als bouwstenen dienen de behoefte van mensen aan wijkverpleegkundige zorg, de zelfredzaamheid van cliënten en het professioneel handelen van de wijkverpleegkundige. Om het model optimaal de laten aansluiten bij de praktijk, vroeg de NZa als eerste aan wijkverpleegkundigen om mee te denken. Zorgenz heeft hier eerder over bericht. Welke kenmerken van cliënten zien zij als goede voorspellers van de vraag naar zorg? Een grote groep wijkverpleegkundigen, circa 1000, greep de kans om invloed uit te oefenen op toekomstige vormen van bekostiging.

Voorspellers van de vraag naar wijkverpleging
De enquête volgt op toezeggingen van staatssecretaris Martin van Rijn aan de Tweede Kamer om een nieuw bekostigingsmodel voor de wijkverpleging te ontwikkelen. In dit model moeten de behoefte van mensen aan wijkverpleegkundige zorg, de zelfredzaamheid van cliënten en het professioneel handelen van de wijkverpleegkundige centraal staan.

Vijf kenmerken springen eruit
De wijkverpleegkundigen konden kiezen uit 35 kenmerken. Vijf daarvan springen eruit. De eerste is in welke mate cliënten in staat zijn algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), zoals aan- en uitkleden en medicijnen innemen, zelfstandig kunnen uitvoeren. Als mensen in een terminale fase verkeren, dan is dat ook een belangrijke voorspeller voor de zorgvraag. Verder zijn belangrijke kenmerken de cognitieve functies, lichamelijk functioneren en ondersteuning van het sociaal netwerk.

Ook belasting mantelzorger en multimorbiditeit genoemd
Naast deze vijf kenmerken kijken wijkverpleegkundigen ook naar de belasting van de mantelzorger en multimorbiditeit. De verpleegkundigen konden ook nog kenmerken noemen die zij misten in de lijst van de NZa. Daarbij kwamen de volgende punten naar voren: woonsituatie, psychische problematiek, zingeving, financiële situatie en culturele achtergrond van de cliënten.

De NZa gaat met de universiteiten van Maastricht, Tilburg en Utrecht en de Hogeschool Utrecht na of kennis over cliëntkenmerken de basis kan vormen voor de nieuwe bekostiging van wijkverpleegkundige zorg. De eerstvolgende stap bestaat uit een validering van de door verpleegkundigen genoemde cliëntkenmerken door deze te paren aan de beschikbare data.

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *