Pilot wijkverpleging Zorg in de wijk verbeterd

Pilot wijkverpleging Zorg in de wijk verbeterd

Datum: 28 maart 2019

Zilveren kruis heeft de pilot Zorg in de wijk in Zwolle verder verbeterd. Zo zijn de aanbieders niet langer voor een specifieke wijk gecontracteerd, maar voor de hele gemeente. Dit komt de keuzevrijheid voor verzekerden ten goede. Ook krijgen wijkverpleegkundigen de vrijheid om naar eigen inzicht hun coördinerende rol verder uit te bouwen. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over financiering en er zijn ook regiospecifieke afspraken gemaakt. De nieuwe samenstelling van aanbieders en Zilveren Kruis gaan in samenwerking met ziekenhuis, gemeente, en huisartsen een driejarig traject met elkaar in (2019-2021).

De vijf doelen van deze manier van contracteren zijn een betere coördinatie van zorg, verhogen van kwaliteit, het vergroten van zelfredzaamheid en preventie, meer inzet van innovaties in de zorg en voorkomen van onnodige zorg. Volgens een persbericht zijn de zorgaanbieders enthousiast. ‘We delen onze kennis en maken gebruik van elkaars netwerk. Dit vergroot de mogelijkheden voor innovatie terwijl de cliënt verzekerd is van de beste zorg.’

Niet langer voorkeursaanbieder per wijk
In de pilot Zorg in de wijk werkt Zilveren Kruis met een nieuw inkoop-en bekostigingsmodel. Zo werd er een voorkeursaanbieder per wijk gecontracteerd, maar dat is nu dus losgelaten. Vanaf de start in 2016 is er een hoop te doen geweest over deze pilot. Lees hierover het artikel op ZorgenZ: Grote knelpunten bij pilot wijkverpleging Zilveren Kruis. Later is het beleid aangepast, zie het artikel op ZorgenZ: Zilveren Kruis past pilot wijkverpleging toch aan.

Resultaten pilot
De afgelopen jaren hebben de Zorg in de wijk-aanbieders hard gewerkt om de vernieuwde samenwerking vorm te geven. De zorgvraag van de bewoners is duidelijk in beeld, er wordt steeds meer proactief gehandeld en de afstemming met de huisarts en andere ketenpartners is verbeterd. Door te anticiperen wordt bij verandering van de situatie van een cliënt sneller ingegrepen. Het nieuwe contract biedt de aanbieders de mogelijkheid om daar de komende jaren op door te pakken, zo staat in het persbericht te lezen.
Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis: “We zijn erg blij met deze positieve geluiden. De afgelopen jaren hebben we samen de basis gelegd. Daar plukken onze verzekerden en de zorgverleners nu de vruchten van.”

Toegevoegde waarde voor de patiënt
Ook Isala juicht de Zorg in de wijk – zowel in het kader van preventie als continuïteit van zorg – toe. De coördinerende rol van de wijkverpleegkundigen draagt bij aan de preventie van klachten en voorkomen van ziekenhuisopnames. Door samen te werken ontstaat een groter draagvlak om projecten tot een succes te maken. Isala benadrukt de toegevoegde waarde voor de cliënt: de juiste zorg op de juiste plek door een optimale doorstroom van ziekenhuis naar de thuissituatie (en andersom).

Regionale kennis voor iedereen beschikbaar
Zorg in de wijk faciliteert de zorgverleners om gebruik te maken van elkaars expertise. Gespecialiseerde diensten op het gebied van wondzorg of dementiezorg zijn voortaan beschikbaar voor alle patiënten. Onderlinge afstemming over de inzet van personeel biedt daarnaast volgens de zorgaanbieders een gedeeltelijke oplossing voor het arbeidsmarktprobleem. Bijvoorbeeld door betere afstemming over de inzet van personeel voor nachtdiensten.

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *