VWS verstrekt 75 miljoen voor digitale inzage bij huisarts

VWS verstrekt 75 miljoen voor digitale inzage bij huisarts

Datum: 4 juni 2019

Per 1 juli 2020 moeten alle zorgverleners van Nederland patiënten elektronisch inzage bieden in hun medische gegevens. Deze wettelijke verplichting geldt dus ook voor huisartsen. Het vereist een stevige aanpak om dat voor elkaar te krijgen. Het ministerie van VWS stelt 75 miljoen euro beschikbaar om huisartsen te ondersteunen bij het nakomen van die verplichting.

Dat gebeurt via OPEN, het programma dat huisartsen ondersteunt. OPEN is een semi-afkorting van Online Patiënteninzage in de EerstelijNszorg. Om het nog ingewikkelder te maken: OPEN maakt weer onderdeel uit van de Versnellingsprogramma’s Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP). En Pharos zorgt ervoor dat de teksten begrijpelijk zijn, ook voor laaggeletterden.

Voldoen aan MedMij-afspraken is verplicht
Er is een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor financiële steun. Zo moet er worden voldaan aan de MedMij-afspraken voor een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Dat betekent overigens niet dat het gebruik van een PGO verplicht wordt. Huisartsen mogen ook via een portaal inzage bieden, mits MedMij maar als alternatief wordt geboden.

Kleine 3 euro per ingeschreven patiënt
Het grootste deel van het subsidiebedrag van 75 miljoen loopt via een eenmalige bijdrage van de verzekeraar in het reguliere huisartsentarief. Dat komt neer op zo’n 2,50 – 3 euro per patiënt, dus ongeveer € 5.000 voor een normpraktijk. Een kleiner deel van het subsidiebedrag, zo’n 12 miljoen euro, is voor ondersteuning m.b.t. de technische en organisatorische inrichting om te komen tot die digitale inzage en voor voorlichting van medewerkers en patiënten.

Regionale coalitie van huisartsenorganisaties
Echter: individuele huisartsen kunnen daarop geen aanspraak maken, alleen een regionale coalitie die zorg biedt aan minimaal 100.000 patiënten. Een regionale coalitie is een samenwerkingsverband van minimaal twee samenwerkende huisartsenorganisaties. Bijvoorbeeld een zorggroep, een koepel van gezondheidscentra, een huisartsenpost of een LHV-huisartsenkring. Die regionale coalitie moet mensen, middelen en mogelijkheden ter beschikking te stellen om uitvoering te geven aan OPEN. Waaronder scholing voor medewerkers en voorlichting aan patiënten over digitale inzage. Wanneer dat gebeurt, kan zo’n regionale projectorganisatie aanspraak maken op financiële ondersteuning. Dit betreft een vast en een variabel bedrag. Het variabel bedrag betreft vijf modules, waarvan eentje verplicht: namelijk de aansluiting bij MedMij. Uit de andere vier kunnen de regionale coalities er twee kiezen.

Leveranciers moeten contract afsluiten met LEGIO
Ook HIS (Huisartsinformatiesysteem)-leveranciers krijgen vanuit de OPEN-regeling een financiële tegemoetkoming voor deelname aan MedMij en voor het voldoen aan de ICT-basiseisen die OPEN stelt. De HIS-leveranciers moeten daartoe een contract afsluiten met de nieuwe gebruikersvereniging voor de eerstelijnszorg: Stichting LEGIO.
Het wordt nog wel een race tegen de klok. Want de MedMij-standaarden zijn nog volop in ontwikkeling. De regeling gaat daarom uit van de set MedMij standaarden die nu al wel definitief is.

Meer informatie
MedMij werkt nauw samen met OPEN om de regio’s zo goed mogelijk te informeren. Er komt een toolkit die alle informatie over MedMij geeft en zorgorganisaties en regio’s door de verschillende stappen leidt. Het programmabureau van OPEN is te bereiken via info@open-eerstelijn.nl. Huisartsenpraktijken en regio’s kunnen voor vragen over MedMij contact opnemen met Arina Burghouts van MedMij Support: a.burghouts@medmij.nl of 06-46119138.

Publicatie in de Staatscourant
Nadere toelichting vanuit MedMij op de subsidieregeling
Veelgestelde vragen over OPEN

Zie ook het artikel op ZorgenZ: OPEN: voor inzicht in eigen gegevens bij huisarts

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *