Zorgaanbieders krijgen hulp van Actiz en VWS bij communicatie PGO

Zorgaanbieders krijgen hulp van Actiz en VWS bij communicatie PGO

Datum: 5 april 2018

ActiZ en VWS slaan de handen ineen om (thuis)zorgaanbieders gratis vier dagen ondersteuning op maat aan te bieden bij het doorvoeren van digitalisering op zorggebied. Het ministerie en de koepelorganisatie willen zorginstellingen op die manier faciliteren in het leren omgaan met de ingrijpende veranderingen in het zorgaanbod en zorgprocessen als gevolg van digitalisering.

In alle zorgsectoren zal uiterlijk 2020 ‘patiënt in regie’ een essentieel uitgangspunt vormen voor de digitalisering van de zorg, zo stellen Actiz en VWS. Ook voor de VVT-sector (verpleeg-, verzorgingstehuizen en thuiszorg) betekent dit dat toegang tot cliëntgegevens gefaciliteerd moet worden. Dit wordt vanaf 2020 verplicht, wanneer het tweede deel van de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in gaat.

Die toegang krijgen burgers via een Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO). Vanaf dit jaar al moet dat beginnen op basis van het MedMij-raamwerk van standaarden en afspraken. Het Informatieberaad Zorg, waarin VSW en alle koepel- en brancheorganisaties uit de zorg zitten, staat aan de basis van initiatieven zoals MedMij en Registratie aan de Bron.

Op weg helpen van cliëntportaal naar PGO
‘Om uw cliënten meer regie te geven, heeft u een cliëntportaal of u overweegt dit op korte termijn aan uw cliënten en familie aan te bieden, dan wel u bent geïnspireerd door de mogelijkheden die een PGO biedt om cliënt zijn of haar gezondheid te regisseren. Wij helpen u graag (verder) op weg in de ontwikkeling van cliëntportaal naar PGO,’  zo schrijven VWS en Actiz. Dat vertaalt zich naar gratis ondersteuning gedurende in totaal vier dagen op locatie.

Een team van elke deelnemende organisatie gaat samen met een expert op gebied van zorg én ICT aan de slag om een aantal zaken te realiseren:

  • Het formuleren van een eigen visie op patiënt in regie en digitalisering (‘Waarom en waartoe’);
  • Een stakeholder-analyse (Met welke organisaties in uw netwerk wil of moet u aan slag, maar ook: welke mensen in uw eigen organisatie worden hierbij betrokken);
  • Strategie (Wat gaat u doen om de visie waar te maken);
  •  Plan van aanpak (‘Wat gaan we doen, wie, hoe, wanneer’);
  • Werkgroep (‘Wie’) die het plan van aanpak gaat uitvoeren.

Begin 2019 klaar voor PGO
Het resultaat moet zijn dat een organisatie uiterlijk begin 2019 klaar is om te communiceren en te werken met de PGO’s van cliënten. Het is daarbij de bedoeling om de hele zorgorganisatie mee te krijgen. Het verantwoordelijke team moet alle zorgmedewerkers, vrijwilligers, cliënten en naasten meekrijgen met de ontwikkelde visie, strategie en uitvoeringsplan.

Ondersteuning op afroep
Bij de uitvoering van het plan van aanpak wordt er nog acht uur ondersteuning op afroep geboden van de expert die het betrokken team in de workshop begeleid heeft. Voor 2018 kan Actiz 25 leden op deze manier ondersteunen. De eerste zorgorganisaties kunnen starten in mei van dit jaar, de laatste in november.

Digitaal netwerk
Alle deelnemers van de organisaties die deel nemen in ‘Patiënt in regie en digitalisering’ vormen samen een netwerk, ontmoeten elkaar in een digitale netwerk op www.actiz.nl en komen in kleine groepen nog een of twee keer bij elkaar, waar zij onder begeleiding van de experts kennis en ervaringen kunnen delen en elkaar verder helpen indien gewenst.

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *