Van donkerblauw naar schaamrood

Van donkerblauw naar schaamrood

Datum: 24 september 2015

donkerblauw_naar_schaamroodGASTCOLUMN VAN ARJAN KARENS – Het woord donkerblauw heeft voor zorggroepen een nogal bijzondere lading gekregen. Het lijkt erop dat het eigenlijk niet heel veel uitmaakt wat je doet, zolang je er, als zorggroep, maar voor zorgt dat je donkerblauw wordt. Daarbij zoveel mensen, zoveel meningen én belangen! Maar ook: veel onduidelijkheid.

Al een jaar of tien zijn zorggroepen in Nederland bezig met het organiseren van ketenzorg. Kort door de bocht geformuleerd komt het erop neer dat zorggroepen de ketenzorg voor chronische patiënten organiseren, hierover afspraken maken met ketenpartners die fungeren als onderaannemers en daarvoor integrale financiering ontvangen van zorgverzekeraars in de vorm van een bedrag per patiënt per jaar. In ruil voor financiering ontvangt de zorgverzekeraar jaarlijks rapportages om te beoordelen of ze ‘zorgwaar’ voor hun geld krijgen.

Het nieuws is nu dat al die zorggroepen de achterliggende jaren de zorgverzekeraar kennelijk om de tuin geleid hebben. Want de rapportages die zijn aangeleverd in de achterliggende jaren deugden niet, althans, dat lijkt met de komst van ‘donkerblauw’ gesuggereerd te worden. Zorggroepen zijn beloond, hebben inspanningen geleverd en geïnvesteerd in ketenzorg, maar de rapportages die gebruikt zijn bij onderhandelingen zijn onvoldoende betrouwbaar.

Nu is het zo dat er inderdaad grote verschillen bestaan tussen de wijze waarop zorggroepen data analyseren en rapporteren. Sommige zorggroepen doen extracties uit HIS’sen en leveren de data aan universiteiten of kenniscentra die op basis hiervan rapportages verzorgen. Andere zorggroepen zijn verder in hun ontwikkeling en maken gebruik van KIS’sen die het mogelijk maken om zelf met één druk op de knop, op ieder moment, rapportages te genereren. Tussen die twee uitersten zitten allerlei varianten.

De vraag is natuurlijk hoe erg dit is. Betekent het feit dat zorggroepen op verschillende manieren meten en analyseren dat er ‘dus’ ook grote verschillen zijn in kwaliteit van zorg? Gaat de inspanning om ‘donkerblauw’ te worden een wezenlijke bijdrage leveren aan betere en meer transparante zorg in Nederland?
Inderdaad, dát is de vraag! De achterliggende tijd merk ik veel weerstand bij zorggroepen maar vooral ook veel onduidelijkheid. Heel veel zorggroepen verzetten al jaren veel werk om kwaliteit te leveren. Echter onder invloed van (te)veel belanghebbenden in dit speelveld is nu vooral veel verwarring ontstaan.

In plaats van daadwerkelijk te kijken naar uitkomsten van een zorggroep en de ontwikkelingen hierin in de tijd, wordt er momenteel vooral gediscussieerd over de herkomst van cijfertjes. HIS of KIS? HIS en KIS? RDC of geen RDC? Wat is de waarheid? Een belangrijke reden hiervoor is dat er een extra beloning verbonden is aan ‘donkerblauw’. Maar voegt de discussie over ‘donkerblauw’ nu daadwerkelijk iets toe aan de kwaliteit van zorg? Wie helpt er wie mee? Wie profiteren daadwerkelijk van deze ontwikkeling?

Natuurlijk gaat VitalHealth keurig certificeren om ‘haar’ zorggroepen in staat te stellen het predikaat ‘donkerblauw’ te krijgen. Maar laten we het weer snel gaan hebben over inhoud. Laten we bijvoorbeeld aan de slag gaan met rapportages die zijn gebaseerd op gezondheidswinst, en dan graag in termen die voor patiënten relevant zijn. Er zijn (inter)nationaal goede bewegingen gaande waar we wat mee kunnen. Neem het Patient Reported Outcome Measurement-initiatief dat wereldwijd onder aanvoering van ICHOM in gang gezet is in het kader van Value Based Healthcare. Ook in Nederland zijn hiervan voorbeelden die door de eerste lijn geadopteerd kunnen worden. Want als we doorgaan op de ingeslagen weg zouden we eigenlijk van donkerblauw naar schaamrood moeten gaan!

arja_karens_zorgenzArjan Karens is Sales Manager bij VitalHealth Software, een snelgroeiende Healthcare IT onderneming, opgericht door Mayo Clinics en Noaber Foundation. Hij adviseert sinds 2009 tal van zorggroepen op vlak van betere integrale en multidisciplinaire samenwerking met inzet van innovatie eHealth-oplossingen. In Nederland is VitalHealth marktleider in ondersteuning van ketensamenwerking bij zorggroepen voor professionals en (chronische) patiënten. Reageren op deze column kan hier of via LinkedIn.

(Foto bovenin: Profit Image/Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

1 Comment

 1. Beste Arjan Karens,

  Heel sterk betoog!

  Zolang data verwarring en discussie geeft is het een rookgordijn om andere belangen te verhullen. De zorggroepen en aangesloten praktijken hebben baat bij een goed dashboard. Een soort dashboard zoals je in je auto hebt: maar om zelf op te kunnen varen en sturen! En dat hoeft niet eens ‘mooi’ te zijn, als het maar een overzicht geeft van wat je hebt afgesproken, wat he al gedaan hebt en wat je nog gaat doen. Omdat je intern wil weten of je op koers bent, of je al je patiënten in beeld hebt en de zorg waarvan jij als zorgverlener/zorggroep vindt dat het de beste is voor die patiënt.

  Geen dashboard dus voor de buitenwereld… Want is het interessant om te weten wat de benzinestand van de auto naast je op de snelweg is?? Wat wordt er met al die data gedaan die geëxtraheerd wordt? Er wordt onderzoek mee gedaan, er wordt door farmaceuten en onderzoeksinstellingen betaald voor toegang tot deze data. Wordt alleen de data geëxtraheerd die nodig is om goede overzichten te genereren? Heeft de patiënt toestemming gegeven zijn gegevens voor deze doeleinden te gebruiken? en last but not least: Wordt de zorg voor die patiënt er beter van? Heeft de patiënt er belang bij?

  Want de data die uit een HIS gehaald wordt door bijvoorbeeld een RDC klopt vaak niet… Als je niet weet hoe een praktijk registreert, als je niet weet wat de interne afspraken of interpretaties binnen een praktijk zijn, als je niet weet dat een medewerker een fout maakt bij het registreren, als je niet weet wat de vertaling in de praktijk is van de door de zorggroep aangegeven indicatoren: dan heb je dus niets aan deze data!

  Garbage in = garbage out…

  Daarom is het voor de KIS’en zo belangrijk om de HIS-KIS overdracht zo strak mogelijk te maken. Dan heb je in ieder geval dezelfde data. Maar vanaf afstand data extraheren zonder de interpraktijkvariabiliteit te weten en te registreren ga je als ‘data analist’ gruwelijk de fout in!

  Wij, vanuit het Eerstelijns ServicePunt, zijn verantwoordelijk voor het management in de dagelijkse huisartspraktijk. En dus ook voor het data management in die praktijken. We worden dagelijks geconsulteerd door huisartsen en poh’s die geen idee meer hebben hoe ze het moeten aanpakken. Die lijstjes krijgen aangeleverd die niet kloppen.

  En wie is daar de dupe van?? De patiënt: want in plaats van zorg te kunnen verlenen is de poh, huisarts, assistente, manager, zorggroep coördinator, kaderarts en medisch directeur bezig met het steggelen over de data. Wij zien dagelijks de gevolgen in de praktijk van deze data-oorlog en helpen om helderheid te creëren in deze warboel van belangen door data in de praktijk inzichtelijk te maken.

  De ontwikkeling die nu gaande is waarbij ‘Insights’ gebruikt wordt als het antwoord op alle problemen is de verkeerde weg. Garbage in = garage out… Isights is een programma, software: de data blijft dezelfde… Door middel van insights wordt die ‘garbage’ alleen maar gepresenteerd als een 8 gangen diner bij een sterrentent. En achteraf mag je daar ook voor betalen alsof je flink uit eten bent geweest.

  En waarom? Omdat als je niet meedoet krijg je geen geld, heb je wellicht iets te verbergen, gaat de zorgverzekeraar terugvorderen en ben je geen ‘goede’ zorggroep.

  POH’s willen niets liever dan goede zorg leveren, praktijkhouders willen niets liever dan rust in hun praktijk waarin iedereen weet wat hij/zij moet doen om die goede zorg te leveren. En zorggroepen willen niets liever dan namens de bij hun aangesloten praktijken goede zorg afspraken te maken met ketenpartners en financiers. Men staat s’ ochtends echt niet op met het gevoel het vandaag maar even lekker te gaan beduvelen…

  In plaats van vinken wil men vonken!

  Goede zorg leveren en betaald worden voor de geleverde zorg, zoals afgesproken. Daarvoor heb je een goed overzicht nodig van de werkelijk verleende zorg. Goede afspraken tussen zorggroep en zorgverleners over wat goede zorg is en wat daarvoor vastgelegd moet worden. Een helder intern dashboard wat makkelijk te raadplegen is en simpele lijstjes die een poh realtime kan raadplegen.

  En vervolgens kan je er zelf voor kiezen om daarvan informatie te delen met anderen. Andere zorggroepen, zorgverzekeraars of een wetenschappelijk instituut. Omdat je overtuigd bent dat het de zorg beter maakt.

  Maar het ‘opleveren’ van lijstjes, benchmarks en indicatorenrapportages mag nooit het doel op zich zijn!

  J. Molendijk
  Operationeel Directeur
  Eerstelijns ServicePunt

  Post a Reply

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *