Innoveren, renoveren of saneren?

Innoveren, renoveren of saneren?

Datum: 6 januari 2016

congres_jvei_zorgenzGASTCOLUMN ARJAN KARENS – Innovatie, nieuwigheid, noviteit en van vinding tot vernieuwing: synoniemen die iets zeggen over de verhouding oud, respectievelijk bestaand en de toekomst. Op het congres ‘Waardecreatie door integratie van zorg’ in Tilburg sprak onder meer Professor Bert Vrijhoef. Wat bij mij is blijven hangen is zijn vraag of we in de zorg momenteel renoveren of innoveren.

Ik verwacht dat de antwoorden hierop nogal uiteen zullen lopen en sterk gekleurd zijn door de betrokkenheid en gevolgen op de positie van degene die de vraag beantwoordt. Misschien zijn er zelfs mensen die nadrukkelijk ontkennen dat we aan het renoveren of innoveren zijn, maar die van mening zijn dat we aan het saneren zijn.

Op het congres in Tilburg ging het over waardecreatie. Er waren diverse sprekers die vanuit het perspectief van de burger, verzekeraar, professional of patiënt hun visie gaven. Bijzonder om te zien dat een patiëntervaring veelal de meeste indruk maakt en soms op pijnlijk wijze duidelijk maakt dat verbetering noodzakelijk is. Die verbeteringen blijken vaak helemaal geen hogere wiskunde te zijn. Een van de essentiële verbeterpunten is communicatie. Communicatie met en rondom de patiënt en tussen en met de betrokken zorgprofessionals, zodat goed onderling afgestemde zorg geboden kan worden. Dat vraagt zelfs geen renoveren of innoveren, dat vraagt dat je je verplaatst in de patiënt en afgestemd op zijn of haar behoefte de juiste meerwaarde biedt.

Toch maakte het congres duidelijk dat de wereld om de zorg heen zal gaan veranderen. Dat noopt tot actie. Of het nu renoveren of innoveren is. En vraagt u uzelf eens af: wat bent u dan aan het doen? Aan het renoveren of aan het innoveren? Of bent u van mening dat u door toedoen van anderen nu moet saneren? Voor dat laatste is het overigens vooral de vraag wat u er zelf aan hebt gedaan om dit te voorkomen? Wat had u met de kennis van nu anders gedaan? Zou dat innoveren zijn geweest, om de ‘rest’ een stap voor te zijn?
Renovaties hebben in de zorg ongetwijfeld bijgedragen aan verbetering van de zorg. Ze zijn over het algemeen ook een stuk gemakkelijker dan innovaties. Bij renovatie kun je immers zonder al te veel risico een ogenschijnlijk klein technisch verschil maken met een enorme impact voor de patiënt als gevolg.

Diagram Innovatie

Een veelgehoorde klacht voor het achterblijven van innovatie is financiering. Het geld is er wel, alleen zit het nog bij ‘die ander’ die aan het renoveren is. Niet alleen het zorgveld maar ook de zorgverzekeraar moet innoveren. Contractinnovatie is nodig! Internationaal zijn er voorbeelden waar dit goed blijkt te werken, zoals in Duitsland en Amerika. Ook in Nederland zijn er een aantal initiatieven gestart. Laat de inhoudelijke innovatie dus hand in hand gaan met een contractinnovatie, waardoor een gemeenschappelijk belang ontstaat tussen zorgveld en verzekeraar met winst voor de zorgconsument. Het is de vraag wie die handschoen gaat oppakken en welke veranderingen dit tot gevolg heeft in het zorglandschap. De eerstelijnszorg met zorggroepen als entiteiten die zichzelf de achterliggende jaren organisatorisch hebben gepositioneerd? Of toch de ziekenhuizen, zoals dat bijvoorbeeld in Singapore werkt, vanwege het ontbreken van een stevige eerste lijn? Of komt het binnenkort vanuit de ‘onverwachte’ hoek van de patiënt zelf?

Ondanks alle verwoede en goede bedoelingen, zijn veel innovaties tot op heden nog niet echt distruptive. Ze komen vaak als alternatief en niet ‘in plaats van’ doordat ze niet aantoonbaar leiden tot integraal betere gezondheid, betere zorg en lagere kosten. Moeten innovaties eigenlijk wel vanuit de zorg komen? Of zouden juist stevige commerciële partijen het voortouw moeten nemen in de aanzet tot innovatie? Ondernemerschap blijkt een belangrijke aanjager voor innovaties. Zo maakte Van der Valk recent zijn intrede in de zorg bekend en vernam ik dat u binnenkort uw bloedafname bij AH of Jumbo kunt doen door uw arm in een gat naast de flesseninname te steken. De rest gaat vanzelf. De uitslagen ontvangt u bij de kassa, onderaan uw bonnetje.

Ik wens u een goed 2016 toe!

arja_karens_zorgenzArjan Karens is Sales Manager bij VitalHealth Software, een snelgroeiende Healthcare IT onderneming, opgericht door Mayo Clinics en Noaber Foundation. Hij adviseert sinds 2009 tal van zorggroepen op vlak van betere integrale en multidisciplinaire samenwerking met inzet van innovatie eHealth-oplossingen. In Nederland is VitalHealth marktleider in ondersteuning van ketensamenwerking bij zorggroepen voor professionals en (chronische) patiënten. Reageren op deze column kan hier of via LinkedIn.

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *