Hoofdpijnakkoord?

Hoofdpijnakkoord?

Datum: 26 juli 2018

COLUMN ARJAN KARENS

Ik vermoed dat er huisartsen zijn die argwanend kennis genomen hebben van het recent gesloten hoofdlijnenakkoord. Wanneer we ons verplaatsen in de schoenen van een doorsnee huisarts, dan is dat goed te begrijpen. Dagelijks patiënten in de spreekkamer, die blij zijn dat ze hun hart kunnen luchten bij de dokter. Tegelijkertijd een wachtkamer die steeds maar voller zit en waar geen eind lijkt te komen aan de toenemende patiëntenstroom. Wanneer kan ik mijn aandacht volledig gaan richten op goede zorg voor mijn patiënten?! Ik moet dit registreren, ik moet dat bijhouden… En dan denken ‘ze’ dat mijn patiënten meer digitaal willen en we moeten naar een PGO. Maar laten ‘ze’ eerst eens zorgen dat ik fatsoenlijk kan samenwerken en informatie eenvoudig kan delen met de specialist in het ziekenhuis, met de wijkverpleegkundige in het dorp hier verderop en met de mantelzorgers van dat deel van mijn patiëntenpopulatie die veel aandacht vraagt.

Reflectie
Het kan best zijn dat bovenstaande illustratief is voor een doorsnee huisarts, die van een afstandje de ontwikkelingen rondom het hoofdlijnenakkoord volgt. En de reactie is misschien nog wel terecht ook. Nemen we er genoegen mee dat het nu eenmaal 10 jaar kost om veranderingen door te voeren die passend zijn bij de huidige tijdgeest? Of durven we in de spiegel te kijken? Om stappen te zetten, moeten de huisartsen meer als collectief en regionaal georganiseerd optrekken. Een belangrijk doel van zorggroepen is gezamenlijke slagkracht. Of dat zou in elk geval zo moeten zijn. Waarin neemt uw zorggroep het voortouw? En huisarts, hoe kijkt u naar uw zorggroep? Ondersteunt uw zorggroep u bij de dagelijkse uitdagingen? Geeft u de zorggroep het mandaat? Krijgt de zorggroep uw vertrouwen? En worden goede initiatieven van de zorggroep constructief en voortvarend opgepakt? Of moet besluitvorming vooral plaatsvinden in de ALV die twee keer per jaar bijeenkomt met een opkomst van nog geen 15% van de leden?

Toekomstbestendige zorggroepen
Het hoofdlijnenakkoord biedt nadrukkelijk kansen. Maar deze kansen waren er eerder ook! En er zijn meerdere voorbeelden waarin zorggroepen vanuit een goed georganiseerd collectief het voortouw hebben genomen en op basis van een heldere visie stappen hebben gezet richting gezamenlijk georganiseerde netwerkzorg. Dat zijn de zorggroepen die draagvlak hebben opgebouwd bij hun achterban, met huisartsen die trots zijn op hun zorggroep. Dat zijn de zorggroepen waarvan een vertegenwoordiging nadrukkelijk gesprekspartner is aan de onderhandelingstafel in de regio met het ziekenhuis of de grote thuiszorgorganisatie. Dat zijn de zorggroepen die hun meerwaarde daadwerkelijk richting de verzekeraar kunnen aantonen en voortouw nemen op basis van een heldere visie!

Helpende hand van weerskanten
We zullen elkaar moeten helpen in de wirwar van informatie die ontstaat. Ik snap de argwanende huisartsen wel een beetje. Termen als PGO, LSP, MedMij, OZIS, HIS, KIS, ZIS, PROMs, VBHC, populatiemanagement, VIPP en OPEN buitelen over elkaar heen. Er moet orde worden geschept in die ogenschijnlijke chaos. En juist daar kan de zorggroep de troepen aanvoeren: inzetten op waardevolle, persoonsgerichte zorg. Ondersteun en faciliteer de huisartsen binnen uw zorggroep door hen minder zelf het wiel te laten uitvinden en daarmee regionale wildgroei van gesloten IT-oplossingen toe te laten. Ondersteun bijvoorbeeld met het geven van inzicht in hun populatie en laat zien wat werkt, zodat zij hun tijd kunnen besteden aan degenen die dit het hardst nodig hebben. Tegelijkertijd ontslaat het huisartsen niet van hun plicht om zich sterk te maken voor hun zorggroep. Vooral niet vanaf de zijlijn commentaar blijven leveren en enkel aansluiten bij de zorggroep vanwege de inkomensafhankelijkheid. Geef de zorggroep het vertrouwen en investeer in een sterke regionale organisatie. Investeer in leiderschap en organisatorisch vermogen. Organiseer voortvarende besluitvorming, transparant en gericht op de toekomst. De zorggroep is aan zet!

 

arja_karens_zorgenzArjan Karens is General Manager at VitalHealth, a Philips company. Hij is nauw betrokken bij de ontwikkelingen om van ketenzorg de stap de maken naar Integrale Regiozorg. Kern daarbij is het faciliteren van communicatie voor Regio, Wijk en Praktijk met het VitalHealth Regionaal eHealth Platform, als regionale nutsvoorziening voor uitwisseling van informatie tussen eerste lijn, ziekenhuizen, GGZ, VVT en het Sociale Domein. 

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *