Uitbreiding pilot eerstelijns verpleegkundige voor kwetsbare ouderen

Uitbreiding pilot eerstelijns verpleegkundige voor kwetsbare ouderen

Datum: 2 september 2016

plicare_jaarverslar_zorgenzVorig jaar is Plicare samen met de Stichting Georganiseerde Eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ) en Vierstroom Zorg Thuis een pilot gestart om de functie van de zogeheten eerstelijns verpleegkundige voor kwetsbare ouderen verder te onderzoeken. Deze proef wordt nu, kort na het eenjarig bestaan van Plicare, uitgebreid.

Uit de eerste proef bleek al snel dat huisartsen niet meer zonder willen en kunnen Zorgenz publiceerde hierover onlangs een uitgebreid achtergrondartikel. Marja van Leeuwen, directeur Plicare, vertelt dat de proef wordt uitgebreid in Den Haag, Montfoort, Oudewater en mogelijk in de Krimpenerwaard. “We gaan een stap verder en gaan bekijken of we de functie van praktijkondersteuner ouderenzorg of casemanager dementie bij een verpleegkundige kunnen onderbrengen, zodat er één functionaris bij een oudere komt en er geen overlap van werk plaatsvindt. Het streven is dat deze eerstelijns verpleegkundige bepaalde doelgroepen gaat volgen, bijvoorbeeld licht dementerenden.”

Mirjam Biemans, adviseur eerstelijnszorg bij Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ) die de ROS in Zoetermeer overkoepelt, legt de aanleiding voor de proef uit: “We willen het aantal spoedopnames van kwetsbare ouderen verminderen. We zien een toename van complexe zorg thuis, we hebben te maken met een krapper budget voor wijkverpleegkundigen en een verminderd voorzieningenniveau in de Wmo. Deze ouderen hebben behoefte aan een zorgcoördinator of een casemanager. Voorheen werden sommige ernstig complexe kwetsbare ouderen opgenomen in een woonzorgvoorziening of verpleeghuis, maar die mogelijkheid is tegenwoordig beperkt. In Zoetermeer constateren we dat sommige ouderen afzien van noodzakelijke zorg of zorg uitstellen vanwege de eigen bijdrage. Huisartsen zijn verantwoordelijk voor de zorg voor deze groep nog thuiswonenden patiënten. Feit is wel dat ze te weinig tijd hebben om de vaak brede en complexe problematiek van ouderen goed in kaart te brengen. Daar komt bij dat huisartsen zich vooral richten op het inventariseren van alle medische aandoeningen in plaats van proactief op mogelijke risico’s,”

Zie ook het interview met Marja van Leeuwen dat op 2 september 2016 is verschenen.

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *