Een gezonde zwangerschap voor iedereen

Een gezonde zwangerschap voor iedereen

Datum: 17 maart 2016
Isabelle Vugs, wethouder in Zoetermeer met onder meer zorg en welzijn in haar portefeuille.

Isabelle Vugs, wethouder in Zoetermeer met onder meer zorg en welzijn in haar portefeuille.

Het project ‘Gezond ouder worden begint in de baarmoeder’, een initiatief van een aantal Zoetermeerse organisaties en zorgverleners, wil ongeboren kinderen een zo goed mogelijke start bieden. De zorgverleners gaan al tijdens de zwangerschap met een screeningsinstrument werken en allerlei zorgpaden ontwikkelen. Huisarts Lieke de Jong: “We willen er vroeg bij zijn. Met een betere signalering en samenwerking kunnen we gezondheidsachterstanden aanpakken.”

De gemeente Zoetermeer stelde een budget beschikbaar om vernieuwing binnen de zorg te stimuleren. Dit project werd gehonoreerd. Kinderen die een slechte start hebben, kunnen daar hun hele leven last van hebben. “We weten uit onderzoek dat niet alleen medische maar ook sociaal-economische factoren impact hebben op een gezonde zwangerschap. Vrouwen in achterstandswijken lopen een groter risico op sterfte en ziekte rond en kort na de geboorte. We gaan ons in dit project richten op de niet-medische risicofactoren en zwangeren daar op screenen. We vragen bijvoorbeeld naar inkomen, leefstijl en stress. Als zorgverleners kunnen we natuurlijk niet alles oplossen. Daarom zoeken we de verbinding met de gemeente die vaak wel een oplossing kan bieden. Daar gaan we zorgpaden voor ontwikkelen, zodat we zwangere vrouwen als dat nodig is gericht kunnen verwijzen”, zegt Lieke de Jong.
De huisarts houdt zich al lang bezig met preconceptiezorg en geboortezorg, onder meer bij Healthy Pregnancy 4 All, een onderzoeksproject van Erasmus MC dat zich richt op een sluitende aanpak voor preconceptiezorg, geboortezorg en nu ook voor (jeugd)gezondheidszorg. Aan het onderzoek deden veertien gemeenten mee. “Ik ben enorm blij dat de gemeente ons project subsidie heeft toegekend, zodat ik deze aanpak nu in mijn eigen woonplaats kan gaan doen.”

Lopend traject krijgt versnelling
Voor de Stichting Georganiseerde Eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ) was de call van de gemeente aan de ketenpartners een kans om het lopende samenwerkingstraject met diverse partijen te versnellen. “Vanuit onze functie als ROS ondersteunen we de verloskundigen. We hebben een formulier ontwikkeld waarmee verloskundigen vroegtijdig problemen rond kwetsbare zwangeren kunnen signaleren en kunnen doorgeven aan bijvoorbeeld de jeugdgezondheidszorg of een kinderarts. Vanuit het Verloskundige Samenwerkingsverband kwam het verzoek om mee te kijken naar de zorgpaden die beter aansluiten op de huisartsenzorg. We waren dus al met vroegsignalering bezig. De oproep van de gemeente zagen de betrokken partijen als een mogelijkheid om de zorgpaden meer aan te laten sluiten op het sociale domein”, legt Harry van den Hoeven, directeur Zorg van SGZ, uit.

Breed gedragen initiatief
Het samen optrekken rond vroegsignalering resulteerde in een samenwerkingsovereenkomst die SGZ met het Verloskundig Samenwerkingsverband Zoetermeer en de Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West heeft gesloten. “We gaan een aantal zorgpaden ontwikkelen met twee hoofdaccenten: hoe zorgen we dat de betrokken zorgverleners structureel bepaalde problemen rond zwangeren inventariseren, en hoe zorgen we dat de begeleiding goed aansluit op het sociale domein? Het gaat om een breed gedragen initiatief waarbij diverse zorgverleners betrokken zijn. Dat waardeert de gemeente”, aldus Van den Hoeven.

Vroeger dan dit kan eigenlijk niet
“Innoveren, anders en integraler gaan werken is nodig, maar dat is lastig binnen de beperkte budgetten. Daarom hebben we in Zoetermeer vijf ton beschikbaar gesteld voor vernieuwende initiatieven”, vertelt Isabelle Vugs, wethouder in Zoetermeer met onder meer zorg en welzijn in haar portefeuille. “De voorstellen moesten aan vijf criteria voldoen: de aanvraag moest ten minste met een andere organisatie of instelling worden gedaan, innovatief zijn en aansluiten bij de beleidsprioriteiten van de gemeente, gericht zijn op een activiteit en niet op onderzoek en transparant zijn wat betreft de kostprijs.”
Het leverde een breed scala aan goed uitgewerkte ideeën op die een verbinding tussen het medische en sociale domein realiseren. Volgens Vugs sprong het project van SGZ eruit. “Vooral door de manier waarop medische en niet-medische expertise wordt samengebracht, dat zijn vaak nog gescheiden trajecten. Het is een systematische vorm van risicomanagement, waarbij een screeningsinstrument wordt ingezet, waar elders al ervaring mee is opgedaan en hier nu lokaal wordt ingezet. Ook vindt er multidisciplinair overleg plaats rondom een zwangere. Het is preventie, vroeger dan dit kun je eigenlijk niet beginnen. Het biedt ook mogelijkheden om integraal problemen als schulden en laaggeletterdheid aan te pakken. We kunnen er dan op tijd bij zijn, zorgen voor een zorgcoördinator en toeleiding naar de juiste hulp.”

Deze samenwerking is goud waard in je gemeente
Isabelle Vugs benadrukt dat in haar gemeente de omstandigheden goed zijn om een dergelijk initiatief als dit project in te voeren. “De eerste lijn is hier goed georganiseerd. Ook de verloskundigen werken samen. We hebben drie krachtige partijen om innovatief te gaan werken. We bereiken huisartsen, verloskundigen, paramedici en iedereen die in de eerste lijn werkt als groep. Deze samenwerking is goud waard in je gemeente.”

Corina de Feijter

(Foto: FOTOFLEXNL)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *