Plicare pleit voor onafhankelijke wijkverpleegkundige

Plicare pleit voor onafhankelijke wijkverpleegkundige

Datum: 23 februari 2015

marja_van_leeuwen_zorgenz“We willen een verpleegkundige praktijk ontwikkelen die past bij de huidige gedachte over hoe de zorg en de kwaliteit ervan georganiseerd en geborgd moeten worden.” Dat zegt Marja van Leeuwen, directeur van Plicare, een coöperatie van wijkverpleegkundigen en een aantal zorgaanbieders.

Op 1 april gaat in de regio’s Haaglanden, Midden-Holland, IJsselgemeenten, Lansingerland, Utrecht-West en Zoetermeer Plicare van start. “De aangesloten wijkverpleegkundigen zijn ook lid van de coöperatie. Zij hebben net als de andere leden zeggenschap over de bedrijfsvoering en de inhoud van hun functie. Daarnaast verwachten we dat ze ondernemerschap tonen en een breed wijknetwerk opbouwen,” licht Marja van Leeuwen toe. Bij Plicare zijn drie zorgaanbieders betrokken: Fundis, Woonzorgcentra Haaglanden en Florence. EvitaZorg, Stichting Wassenaarse Zorgverlening, Duinrust, Cardia en Zorgpartners Midden-Holland hebben de intentie uitgesproken om zich aan te sluiten bij Plicare.

Wijkverpleegkundigen willen onafhankelijkheid zelf ook
In de opzet van deze coöperatie is de onafhankelijkheid van de wijkverpleegkundigen essentieel. “Door de deelname van diverse zorgaanbieders is hun onafhankelijkheid gegarandeerd. Het segment 1, wijkgebonden zorg, wordt niet vanuit de deelnemende organisaties aangeboden, dat gebeurt straks vanuit de coöperatie. De wijkverpleegkundigen van Plicare houden zich bezig met niet-toewijsbare taken, zorg zonder indicatie. Iedereen met vragen over gezondheid, welzijn en veiligheid kan contact met een van onze wijkverpleegkundigen opnemen. We hebben afgesproken dat een cliënt niet per definitie naar een van de aangesloten zorgaanbieders wordt verwezen. Het uitgangspunt is: wat is het beste voor de cliënt en wat wil de cliënt, waar kiest die voor? Verwijzen naar bijvoorbeeld Buurtzorg die niet deelneemt aan de coöperatie, kan dus ook. De wijkverpleegkundigen hebben aangegeven dat zij deze onafhankelijkheid zelf ook willen. Ze willen het beste voor hun cliënt. Zij verwijzen de cliënt zo nodig door naar de organisatie die het beste bij hun persoonlijke situatie past, los van de deelnemende organisaties”, verklaart Van Leeuwen.

Waar wordt de knip tussen de segmenten gegeven?
Verwijzen wijkverpleegkundigen van een thuiszorgorganisatie dan niet onafhankelijk? “Het is de opzet en de bedoeling dat zij onafhankelijk verwijzen. Maar kan dat als beide segmenten in één persoon verenigd zijn? Ik kan me voorstellen dat het voor een in beiden segmenten werkende verpleegkundige die bij een cliënt komt en constateert dat zorg vanuit segment 2 nodig is, gemakkelijker is om naar zichzelf te verwijzen. Ze weet immers hoeveel ruimte ze daarvoor heeft.”
De knip tussen de twee segmenten is volgens Van Leeuwen handig, maar ook ingewikkeld. “We zouden nog eens goed moeten kijken waar de knip wordt gegeven. Waarom kan een wijkverpleegkundige die in segment 1 werkt niet een keer een wond verzorgen of misschien de week daarop nog eens? Dat houdt de cliënt uit de geïndiceerde zorg, is goedkoper en voor de cliënt ook prettiger. In geval van nood gaan we direct zorgen en regelen we dat er later een collega komt die in segment 2 werkt. Het indiceren is een bijzondere knip, dat mogen alleen wijkverpleegkundigen die in segment 2 werken. Maar alle wijkverpleegkundigen zijn hoog opgeleid en mogen indiceren, op voorwaarde dat zij de juiste scholing hebben gevolgd. Het voorkomt dubbel werk als ze allemaal, ongeacht segment 1 of 2, mogen indiceren.”

Geen productiedruk meer
Van Leeuwen meldt dat een aantal wijkverpleegkundigen die zich bij de coöperatie hebben aangesloten in een project van Zichtbare schakel hebben gewerkt. “Zij zijn al gewend om onafhankelijk te werken en dat hebben wij in de coöperatie geborgd. Ze zijn blij dat ze geen productiedruk hebben en hun tijd aan de wijk en de cliënt kunnen besteden.”
De gemeenten zijn volgens Van Leeuwen blij met de komst van Plicare. “Dat merk ik in de gesprekken. Ze zijn verheugd over het aanspreekpunt en dat de taken van segment 1 niet versnipperd worden. Onze wijkverpleegkundigen vormen een schakel tussen het sociale en het zorgdomein en zijn direct toegankelijk voor burgers en partners in de wijk. Ze hebben een uitgebreid netwerk en werken nauw samen met het sociale wijkteam of het zorgteam van de betrokken gemeente, huisartsen en diverse zorgaanbieders. Ze kennen de couleur locale van hun wijk en zetten hun kennis in om mensen te helpen met hun zelfredzaamheid en zo nodig te bemiddelen naar de meest passende oplossing.”

“Onze toegevoegde waarde is kwaliteit voor cliënt”
Is de werkwijze en opzet van Plicare de opstap naar een landelijk model?
“Dat weet ik nog niet, maar dat zou ik heel leuk vinden. Het is nu onze intentie om te kijken of het werkt in de praktijk. We willen de toegevoegde waarde, namelijk kwaliteit voor de cliënt en dubbel werk voorkomen, laten zien. We willen een verpleegkundige praktijk ontwikkelen die past bij de huidige gedachte over hoe de zorg en de kwaliteit ervan georganiseerd en geborgd moeten worden.”

Corina de Feijter

(Foto: Studio Oostrum)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *