Plicare krijgt groen licht ACM

Plicare krijgt groen licht ACM

Datum: 31 mei 2015

plicare_marja_van_leeuwen_zorgenzFlorence, Fundis en Woonzorgcentra Haaglanden krijgen van de Aurotiteit Consument & Markt (ACM) de toestemming om hun nieuwe onderneming voor wijkverpleegkundige zorg te starten. Het gaat om Plicare.

In de regio’s Haaglanden, Midden-Holland, IJsselgemeenten, Lansingerland, Utrecht-West en Zoetermeer is op 1 april jl. Plicare van start gegaan; een coöperatie van onafhankelijke wijkverpleegkundigen en betrokken zorgaanbieders. Zie de berichtgeving op Zorgenz op 10 februari jl. en het interview met de directrice Marja van Leeuwen (foto) op 23 februari jl.

Geen vergunning vereist
De ACM meldt dat er volgens het concentratiebesluit na de joint venture voldoende concurrentie overblijft. Het besluit is zo fegormuleerd: ‘Na onderzoek van de melding en de daarbij ingediende gegevens heeft ACM vastgesteld dat de gemelde operatie binnen de werkingssfeer van het in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde concentratietoezicht valt. ACM heeft geen reden om aan te nemen dat de concentratie de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze zou kunnen belemmeren.’ Gelet op het bovenstaande deelt ACM mede dat voor het tot stand brengen van de concentratie waarop de melding betrekking heeft, geen vergunning is vereist.

(Foto: Studio Oostrum)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *