Tussenstand geboortezorg in ZonMw-publicatie

Tussenstand geboortezorg in ZonMw-publicatie

Datum: 1 december 2015

preconceptiezorg_zorgenzWat is er bereikt in de geboortezorg op het gebied van samenwerking en kennisontwikkeling? Een digitale publicatie van ZonMw geeft een impressie van wat professionals in de geboortezorg tot nu toe hebben gerealiseerd in het programma Zwangerschap en Geboorte. Wat blijkt?

Het is nodig dat professionals in de geboortezorg zich anders organiseren. Ze hebben daar veel vragen over, bijvoorbeeld over welk organisatiemodel ze dan moeten kiezen. Het veld wil duidelijkheid.

Negen consortia, vierjarig programma
Het programma Zwangerschap en Geboorte van ZonMw draait om een gezonde zwangerschap, een gezond kind en een gezonde moeder. De negen consortia die gezamenlijk het landelijk kennisnetwerk geboortezorg vormen, staan centraal in het vierjarige programma. Doel van de regionale kennisinfrastructuur is het stimuleren van gezamenlijke kennisontwikkeling en het bevorderen van de samenwerking en afstemming tussen de verschillende professionals. Hoe komt dit in de praktijk tot uiting? Vertegenwoordigers van de consortia vertellen kort over de resultaten van hun inspanningen.

Aandacht voor studie naar risicoselectie en vroeggeboorte
In de publicatie wordt ingegaan op een aantal studies en onderzoeksprojecten. Drie consortia bijvoorbeeld doen onderzoek naar risicoselectie. Ze werken aan predictiemodellen die complicaties al vroeg in de zwangerschap kunnen voorspellen. Het leidt tot betere en risicogestuurde zorg. Vroeggeboorte, de belangrijkste oorzaak van kindersterfte rondom de geboorte in ons land, wordt ook onderzocht, in de zogeheten Propellorstudie. Dat komt in het magazine aan bod.

Preconceptiezorg voor iedereen
Het project ‘Effectieve preconceptiezorg voor vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden’ richt zich op het bevorderen van de bereikbaarheid en effectiviteit van preconceptiezorg voor vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden. Een artikel in het magazine is gewijd aan dit onderwerp.

VSV’s veranderen in integrale geboortezorg organisaties
Tot slot vertellen Koos van der Velden, voorzitter van de programmacommissie Zwangerschap en Geboorte en Chiel Bos, voorzitter van het College Perinatale Zorg (CPZ) in een interview hoe hun organisaties elkaar versterken bij het verbeteren van onze perinatale zorg. Over de samenwerking in de toekomst zegt Bos onder meer ‘Het gaat inderdaad vooral om het voorkomen van de vermijdbare sterfte en morbiditeit. Hiervoor is het nodig dat de professionals in de geboortezorg zich anders organiseren. Professionals hebben hier veel vragen over, bijvoorbeeld welk organisatiemodel ze dan moeten kiezen. Het veld vraagt om duidelijkheid.’
Koos van der Velden: ‘We zijn bezig met de herinrichting van de geboortezorg en er heerst een permanente dynamiek: eHealth rukt op, de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg is bijna klaar, Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) veranderen in integrale geboortezorg organisaties en de integrale bekostiging komt eraan. We moeten op deze nieuwe ontwikkelingen inspelen en ervoor zorgen dat ze leiden tot betere gezondheidsuitkomsten. Dat kan alleen door op alle niveaus intensief samen te werken, te evalueren en kennis te benutten. De perinatale sterfte is aan het dalen, maar het kan nog stukken beter.

Quickscan
Dat er in de geboortezorg een transitie gaande is naar meer geïntegreerde zorg bleek al uit de quickscan van de Nza en een plan van aanpak van het CPZ over preventie in de geboortezorg, die minister Schippers vorig maand naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Er is over het algemeen een betere samenwerking van de gehele keten: eerstelijns verloskunde, tweedelijns verloskunde en kraamzorg. De kwaliteit van de geboortezorg is daardoor beter.

Preventie blijft achter
De samenwerking in de geboortezorg is dus voortvarend opgepakt. De preventie daarentegen blijft achter, is de constatering. Zo is er te weinig aandacht voor het tijdig signaleren en voorkomen van risico’s voor zwangeren in een achterstandssituatie. Ook ontbreekt meestal een structureel VSV-beleid gericht op de preventie. VSV’s maken onvoldoende gebruik van goede voorbeelden.

(Foto van preconceptiezorg in de publicatie van ZonMw)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *