Uitspraak rechter: Integrale tarieven geboortezorg toegestaan

Uitspraak rechter: Integrale tarieven geboortezorg toegestaan

Datum: 13 september 2018

In veel regio’s experimenteren ziekenhuizen, verloskundepraktijken en kraamverzorgenden met intensieve samenwerking voor integrale zorg aan zwangere vrouwen en hun kind. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft daarvoor experimentele integrale tarieven ingevoerd. Bureau Clara Wichmann stelde een beroep in tegen deze tarieven, omdat het de keuzevrijheid van zwangeren zou beperken. Het College voor Beroep in het bedrijfsleven stelt echter dat de experimenten mogen doorgaan. 

Bureau Clara Wichmann wilde de mogelijkheid om samen te werken in integrale geboortezorgorganisaties stopzetten en stapte daarom naar de rechter. Het Bureau vreest dat de experimenten leiden tot grote samenwerkingsverbanden van zorgverleners, waarbij de zelfbeschikking en keuzevrijheid van vrouwen in het gedrang komen. Ze wil dat het experiment zich beperkt tot de zes koploperregio’s.

Beroep verworpen
Het College is echter van oordeel dat niet gebleken is van een onzorgvuldige voorbereiding van de prestatiebeschrijving integrale geboortezorg. Het veld zelf vraagt naar een wijze van bekostiging die samenwerking bevordert. Integrale prestaties voor de geboortezorg vormen daarop mogelijk het antwoord. De NZa heeft daarbij voldoende veilig gesteld dat een zwangere vrouw op ieder moment kan overstappen naar een andere zorgaanbieder. Bureau Clara Wichmann geeft geen concrete voorbeelden waar dat tot problemen heeft geleid, stelt het College. Ze stelt dat de experimenten mogen doorgaan. Deze uitspraak is definitief.

Steun van de rechter
De NZa is ingenomen met deze uitkomst en noemt het een belangrijke uitspraak. Het doel van deze intensieve samenwerking is de geboortezorg  te verbeteren en vermijdbare babysterfte tegen te gaan.  “We zijn blij met de steun van de rechter voor deze intensieve samenwerking in de geboortezorg”, aldus NZa-voorzitter Marian Kaljouw. “Als deze manier van samenwerken leidt tot betere zorg voor moeder en kind, dan willen we dat zoveel mogelijk aanbieders in de geboortezorg hieraan mee gaan werken.”

 

(Foto: Shutterstock)

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *