Stichting Beschermde Wieg start wereldwijde community

Stichting Beschermde Wieg gaat haar levensreddende concept wereldwijd overdraagbaar maken. Zij richt daarom een internationaal samenwerkingsverband op, dat zich niet alleen ten doel stelt babysterfte na te vondeling legging te voorkomen, maar ook preventieve hulp biedt aan ongewild zwangere, zorgmijdende vrouwen. Kennisdeling, best practices en krachtenbundeling vormen de basis voor de ‘International association to prevent baby...

Read More

Samenwerkende geboortezorg in Groningen

De samenwerking in Groningen is goed voorbeeld van uitwerking van het landelijke actieprogramma ‘Kansrijke Start’.

Read More

Subsidie praktijkverbetering van onbedoeld zwangerschap

In uw plan beschrijft u de praktijkverbetering en hoe u dit begeleidt met praktijkgericht (actie)onderzoek.

Read More

Informatie voor zwangeren om te komen tot weloverwogen keuzes

De webpagina ‘Zelf keuzes maken’ ondersteunt verloskundigen in gedeelde besluitvorming

Read More

Subsidie voor kansrijke start kinderen met inzet van big data

Indienen van motivatiebrieven voor deelname aan het scenario-onderzoek kan tot 24 oktober a.s.

Read More

Beeldmateriaal als hulp voor stoppen met roken

Roken en zwangerschap gaat echt niet samen. Het ongeboren kind rookt mee. Bijna alle vrouwen willen wel stoppen met roken als ze zwanger zijn, maar het lukt niet altijd. Zo’n 7% van alle zwangeren rookt door. Bij laagopgeleiden gaat het zelfs om 16%. Ook al kennen ze de risico’s en nemen ze het stopadvies van hun zorgverlener serieus. Met nieuwe, begrijpelijke beeldmaterialen kunnen zorgverleners hen daarin ondersteunen. De...

Read More

Eind 2020 ook een 13 wekenecho voor zwangeren

De 13 wekenecho komt beschikbaar voor alle zwangeren. De vrouwen die nu in verwachting zijn of binnen een jaar zwanger worden, hebben daar overigens niets aan. De regeling gaat pas eind volgend jaar in. Net als bij de 20 wekenecho wordt er bij de 13 wekenecho gekeken of de baby eventueel aangeboren afwijkingen heeft. Met 13 weken is al globaal te zien hoe de organen, ledematen en het zenuwstelsel van de vrucht zich ontwikkelen en of...

Read More

Programma Nu Niet Zwanger flink uitgebreid

Het programma Nu Niet Zwanger wordt de komende drie jaar verdubbeld. Een extra subsidie van het ministerie van VWS maakt uitbreiding van 25 naar 50 regioprogramma’s mogelijk. Deelnemende regio’s ontvangen ondersteuning vanuit het landelijke team. Het programma Nu Niet Zwanger ondersteunt kwetsbare (potentiële) ouders door het gesprek aan te gaan, bij hun leefwereld aan te sluiten en te kijken naar hun vragen, behoeften, barrières en...

Read More

Preconceptievoorlichting hard nodig: PIL helpt daarbij

“Wilt u het komende jaar misschien zwanger worden?” Dat is volgens prof. Eric Steegers, gynaecoloog Erasmus MC, de vraag die alle professionals aan alle vrouwen in de vruchtbare leeftijd zouden moeten stellen. Op deze manier kunnen veel meer vrouwen worden bereikt voor de zo nodige preconceptievoorlichting. De Preconceptie Indicatielijst (PIL) biedt zorgverleners daarbij ondersteuning.  Eric Steegers stelt dat veel huisartsen en...

Read More

Vernieuwde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De beroepsgroepen artsen, verpleegkundigen & verzorgenden, paramedici, verloskundigen en psychologen/psychotherapeuten hebben elk een eigen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat is ook wettelijk verplicht. Per 1 januari jl. is deze meldcode vernieuwd. De grootste verandering is de toevoeging van een afwegingskader. Dit beschrijft wanneer een melding noodzakelijk is. Wat houdt dat afwegingskader in? Bekijk daarvoor...

Read More