Vernieuwde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
jan23

Vernieuwde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De beroepsgroepen artsen, verpleegkundigen & verzorgenden, paramedici, verloskundigen en psychologen/psychotherapeuten hebben elk een eigen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat is ook wettelijk verplicht. Per 1 januari jl. is deze meldcode vernieuwd. De grootste verandering is de toevoeging van een afwegingskader. Dit beschrijft wanneer een melding noodzakelijk is. Wat houdt dat afwegingskader in? Bekijk daarvoor...

Read More
Eerste ervaringen van integrale geboortezorg-organisaties
dec04

Eerste ervaringen van integrale geboortezorg-organisaties

De afgelopen jaren zijn er meerdere maatregelen genomen om de kwaliteit van de geboortezorg te verbeteren, evenals de samenwerking tussen de zorgverleners. Aanleiding waren de relatief hoge sterftecijfers rond geboortes in Nederland. Die zijn inmiddels al teruggebracht. Om de samenwerking tussen zorgaanbieders te verbeteren, kunnen alle onderdelen van de geboortezorg sinds 2017 worden gecontracteerd in één integraal...

Read More
Uitspraak rechter: Integrale tarieven geboortezorg toegestaan
sep13

Uitspraak rechter: Integrale tarieven geboortezorg toegestaan

In veel regio’s experimenteren ziekenhuizen, verloskundepraktijken en kraamverzorgenden met intensieve samenwerking voor integrale zorg aan zwangere vrouwen en hun kind. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft daarvoor experimentele integrale tarieven ingevoerd. Bureau Clara Wichmann stelde een beroep in tegen deze tarieven, omdat het de keuzevrijheid van zwangeren zou beperken. Het College voor Beroep in het bedrijfsleven...

Read More
Regionale zorgpaden voor kwetsbare zwangeren
jun08

Regionale zorgpaden voor kwetsbare zwangeren

Iedere baby verdient een goede start, maar soms is het voor ouders moeilijk hun kind die goede start te geven. De multidisciplinaire werkgroep Kwetsbare zwangere van het Alrijne ziekenhuis ontwikkelde handvatten voor goede zorg aan kwetsbare zwangeren. Reos begeleidt en adviseert de werkgroep, onder meer bij het coördineren en implementeren van zorgpaden voor de hele regio Leiden, Leiderdorp en omstreken. Niet alle ouders zijn...

Read More
Huisartsen bieden erfelijkheidstest voor zwangerschap aan
mei16

Huisartsen bieden erfelijkheidstest voor zwangerschap aan

Zes speciaal opgeleide huisartsen in Groningen en Friesland bieden vanaf deze week stellen met een kinderwens een preconceptiescreening aan. Deze test kan aantonen of iemand drager is van genen die verantwoordelijk zijn van een ernstige erfelijke ziekte. Het gaat om stofwisselingsziekten, spierziekten, huidaandoeningen en bloedziekten. Zijn beide partners dragers van hetzelfde beschadigde erfelijke materiaal, dan is de kans één op...

Read More
Kinkhoestvaccinatie voor zwangeren reeds mogelijk
mrt23

Kinkhoestvaccinatie voor zwangeren reeds mogelijk

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) neemt het advies van de Gezondheidsraad over om alle zwangere vrouwen vaccinatie tegen kinkhoest aan te bieden. Dit wordt verder uitgevoerd. Zwangere vrouwen kunnen zich nu al laten vaccineren voor eigen rekening via de huisarts of GGD. Er komt voorlichtingsmateriaal voor huisartsen, GGD’en en verloskundigen om zwangeren te wijzen op deze mogelijkheid. Kinkhoest is een besmettelijke ziekte van de...

Read More
Samenwerking voor betere start pasgeborenen
feb12

Samenwerking voor betere start pasgeborenen

Samenwerking tussen de huisarts en de verloskundige bij kwetsbare zwangeren zorgt voor voorkoming of vroege signalering van mogelijke problemen. Goede onderlinge contacten, korte lijnen en het delen van de kennis vanuit beide disciplines leidt tot betere geboortezorg. Vanuit deze overtuiging werken in Amsterdam-Osdorp huisartsenpraktijk Meijman & Pijbes en VIA (Verloskundigen in Amsterdam) structureel samen.  Elke zes weken...

Read More
Voorlopig geen nieuwe geboortecentra in Amsterdam
dec18

Voorlopig geen nieuwe geboortecentra in Amsterdam

Op initiatief van een groep Amsterdamse verloskundigen zouden er volgend jaar in de hoofdstad twee nieuwe bevalcentra komen. De Eerstelijns Verloskundigen Amsterdam Amstelland (EVAA), VUmc en AMC hadden een contract met zorgverzekeraar Zilveren Kruis getekend. Na vier jaar onderhandelen en een investering van ruim een miljoen euro hebben beide universitaire medische centra de bevalcentra afgeblazen. VrouwenKlinieken EVAA spant een...

Read More
Uniforme kwalitatieve geboortezorg in Limburg
dec12

Uniforme kwalitatieve geboortezorg in Limburg

‘De sterfte en handicaps terugdringen, met de zwangere vrouw en haar ongeboren kind centraal’. Met dat doel is in 2012 in Limburg het vierjarige programma LOQS gestart. De afkorting staat voor: Limburg Obstetric Quality System. De wijze waarop dit is aangepakt, is samengevat in een uitgebreide publicatie. Dankzij subsidie van ZonMw krijgt LOQS een vervolg. De ambitie van LOQS was het realiseren van uniforme kwalitatieve...

Read More
Agenda voor de Geboortezorg
nov03

Agenda voor de Geboortezorg

Alle samenwerkende partijen in de geboortezorg hebben de Agenda voor de Geboortezorg 2018 – 2022 opgesteld. Daarin kijken ze terug naar de start in 2009, wat er is gerealiseerd van de gestelde doelen en ze spreken hun gezamenlijke ambities uit om de Nederlandse Geboortezorg nog verder te versterken. Met als motto ‘Samen bevalt beter!’ Samen willen partijen komen tot internationaal toonaangevende geboortezorg door alle beschikbare...

Read More