Informatie voor zwangeren om te komen tot weloverwogen keuzes
sep10

Informatie voor zwangeren om te komen tot weloverwogen keuzes

De webpagina ‘Zelf keuzes maken’ ondersteunt verloskundigen in gedeelde besluitvorming

Read More
Subsidie voor kansrijke start kinderen met inzet van big data
aug28

Subsidie voor kansrijke start kinderen met inzet van big data

Indienen van motivatiebrieven voor deelname aan het scenario-onderzoek kan tot 24 oktober a.s.

Read More
Beeldmateriaal als hulp voor stoppen met roken
jul30

Beeldmateriaal als hulp voor stoppen met roken

Roken en zwangerschap gaat echt niet samen. Het ongeboren kind rookt mee. Bijna alle vrouwen willen wel stoppen met roken als ze zwanger zijn, maar het lukt niet altijd. Zo’n 7% van alle zwangeren rookt door. Bij laagopgeleiden gaat het zelfs om 16%. Ook al kennen ze de risico’s en nemen ze het stopadvies van hun zorgverlener serieus. Met nieuwe, begrijpelijke beeldmaterialen kunnen zorgverleners hen daarin ondersteunen. De...

Read More
Eind 2020 ook een 13 wekenecho voor zwangeren
jul19

Eind 2020 ook een 13 wekenecho voor zwangeren

De 13 wekenecho komt beschikbaar voor alle zwangeren. De vrouwen die nu in verwachting zijn of binnen een jaar zwanger worden, hebben daar overigens niets aan. De regeling gaat pas eind volgend jaar in. Net als bij de 20 wekenecho wordt er bij de 13 wekenecho gekeken of de baby eventueel aangeboren afwijkingen heeft. Met 13 weken is al globaal te zien hoe de organen, ledematen en het zenuwstelsel van de vrucht zich ontwikkelen en of...

Read More
Programma Nu Niet Zwanger flink uitgebreid
mrt01

Programma Nu Niet Zwanger flink uitgebreid

Het programma Nu Niet Zwanger wordt de komende drie jaar verdubbeld. Een extra subsidie van het ministerie van VWS maakt uitbreiding van 25 naar 50 regioprogramma’s mogelijk. Deelnemende regio’s ontvangen ondersteuning vanuit het landelijke team. Het programma Nu Niet Zwanger ondersteunt kwetsbare (potentiële) ouders door het gesprek aan te gaan, bij hun leefwereld aan te sluiten en te kijken naar hun vragen, behoeften, barrières en...

Read More
Preconceptievoorlichting hard nodig: PIL helpt daarbij
feb19

Preconceptievoorlichting hard nodig: PIL helpt daarbij

“Wilt u het komende jaar misschien zwanger worden?” Dat is volgens prof. Eric Steegers, gynaecoloog Erasmus MC, de vraag die alle professionals aan alle vrouwen in de vruchtbare leeftijd zouden moeten stellen. Op deze manier kunnen veel meer vrouwen worden bereikt voor de zo nodige preconceptievoorlichting. De Preconceptie Indicatielijst (PIL) biedt zorgverleners daarbij ondersteuning.  Eric Steegers stelt dat veel huisartsen en...

Read More
Vernieuwde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
jan23

Vernieuwde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De beroepsgroepen artsen, verpleegkundigen & verzorgenden, paramedici, verloskundigen en psychologen/psychotherapeuten hebben elk een eigen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat is ook wettelijk verplicht. Per 1 januari jl. is deze meldcode vernieuwd. De grootste verandering is de toevoeging van een afwegingskader. Dit beschrijft wanneer een melding noodzakelijk is. Wat houdt dat afwegingskader in? Bekijk daarvoor...

Read More
Eerste ervaringen van integrale geboortezorg-organisaties
dec04

Eerste ervaringen van integrale geboortezorg-organisaties

De afgelopen jaren zijn er meerdere maatregelen genomen om de kwaliteit van de geboortezorg te verbeteren, evenals de samenwerking tussen de zorgverleners. Aanleiding waren de relatief hoge sterftecijfers rond geboortes in Nederland. Die zijn inmiddels al teruggebracht. Om de samenwerking tussen zorgaanbieders te verbeteren, kunnen alle onderdelen van de geboortezorg sinds 2017 worden gecontracteerd in één integraal...

Read More
Uitspraak rechter: Integrale tarieven geboortezorg toegestaan
sep13

Uitspraak rechter: Integrale tarieven geboortezorg toegestaan

In veel regio’s experimenteren ziekenhuizen, verloskundepraktijken en kraamverzorgenden met intensieve samenwerking voor integrale zorg aan zwangere vrouwen en hun kind. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft daarvoor experimentele integrale tarieven ingevoerd. Bureau Clara Wichmann stelde een beroep in tegen deze tarieven, omdat het de keuzevrijheid van zwangeren zou beperken. Het College voor Beroep in het bedrijfsleven...

Read More
Regionale zorgpaden voor kwetsbare zwangeren
jun08

Regionale zorgpaden voor kwetsbare zwangeren

Iedere baby verdient een goede start, maar soms is het voor ouders moeilijk hun kind die goede start te geven. De multidisciplinaire werkgroep Kwetsbare zwangere van het Alrijne ziekenhuis ontwikkelde handvatten voor goede zorg aan kwetsbare zwangeren. Reos begeleidt en adviseert de werkgroep, onder meer bij het coördineren en implementeren van zorgpaden voor de hele regio Leiden, Leiderdorp en omstreken. Niet alle ouders zijn...

Read More