Terug naar de inhoud

Terug naar de inhoud

Datum: 22 mei 2015

toetsenbord_zorgenzCOLUMN JURRIËN WIND – Deze week kreeg ik een telefoontje van mijn bank. Krijg ik anders nooit. ‘Of ik me wilde legitimeren?’ Ben al ruim vijftien jaar bij die bank; heb – toen ik ‘lid’ werd van hen – mijn paspoort getoond en dat volstond. Volstond toen, want tijden zijn veranderd.

‘Waarom moet ik me legitimeren?’, was mijn vraag. ‘Nieuwe regelgeving’ het antwoord. Niet voldoen aan het (dringende) bancaire verzoek ‘zou het bevriezen van mijn rekening kunnen betekenen’. Uiteraard heb ik aan de opdracht voldaan: ik wil geen vorst in mijn bankzaken, maar wat is dit toch voor flauwekul in Nederland? Nieuwe regelgeving betekent altijd meer regelgeving, nooit minder! Het verzamelen van gegevens door Jan & alleman is volkomen uit de hand gelopen, het verzamelen van gegevens lijkt wel doel op zich te zijn geworden.

Dagelijks zie ik als huisarts de elektronische post over mijn patiënten. Berichten van specialisten, laboratoriumuitslagen, brieven van de fysiotherapeut, de diëtiste, de podoloog, de osteopaat en ga zo maar door. Moet allemaal ‘verwerkt’ worden. Alle informatie dient in mijn computer aan een ‘episode’ of ‘probleem’ gekoppeld te worden. Het is onmogelijk een brief of uitslag NIET aan een ICPC* -gecodeerde medische aandoening te koppelen. Wanneer ik niet ‘ICPC-gecodeerd’ registreer, lukt het mij niet om in mijn programma verder te gaan. Ik strand: een groot rood kruis verschijnt in beeld. Het kruis wordt vergezeld door een alarmerend klinkend geluid dat mij wijst op mijn fout of stommiteit. Stom, vergeten ‘ICPC te coderen’!

Haast voel ik me betrapt door mijn eigen computer die langzamerhand de baas over mij is geworden. Al koppelend merk ik dat mijn aandacht voor de inhoud van de brief, daar waar het juist om gaat, aan het wegvloeien is, zo druk ben ik bezig te ‘koppelen’. Het op de juiste manier onderbrengen van de correspondentie van de chirurg bij het probleem ‘mammacarcinoom links’, lijkt belangrijker geworden te zijn dan ‘dat mevrouw A. haar schildwachtklier negatief was’. De inhoud is hier ondergeschikt geraakt aan vorm en dat is niet goed!

Mijn praktijkondersteuner kampt met soortgelijke problemen: hier is het niet het ‘koppelen’ dat de computer eist, maar ‘vinken’. De consulten van mijn POH zijn langzamerhand in een strak keurslijf geperst waarbij de computer bepaalt welke vragen er gesteld dienen te worden en waar de hokjes moeten worden ingevuld (het ‘vinken’). Ook hier dicteert de computer meer en meer de kleur van het consult. Ik vind die kleur nogal ‘getalsmatig’….

Ik ben niet één of andere romanticus die terug verlangt naar de tijd van de groene kaart. Die tijd is voorbij. Computer en automatisering maken heel veel mogelijk, ook in mijn werk. Gelukkig maar. Maar, we slaan er ook in door: ik voel me soms geregeerd door het apparaat en merk dat ‘ie me soms afleidt van dat waar het werkelijk om gaat: om de inhoud. Minder de regelgeving en controledrang zou ik zeggen. Laten we terug gaan naar de inhoud, dus naar de patiënt.

(*ICPC = classificatiesysteem van ziekten in de huisartsenpraktijk)

jurrien_wind_zorgenzJurriën Wind (1963) is huisarts met een urologische achtergrond. Zijn specialisatie is vasectomie. Een sterilisatie kan uitstekend in de huisartsenpraktijk worden uitgevoerd mits de dokter goed geschoold is. Hiervoor heeft Wind een geaccrediteerde nascholing opgezet: ‘De Vasman’, leren mannen steriliseren in de eigen praktijk. Huisartsen kunnen hem ook uitnodigen om op locatie te steriliseren. Met dit (leuke) onderwerp laat Jurriën zien dat substitutie verantwoord en veilig kan.

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *