Subsidie voor aanpak eenzaamheid bij ouderen

Subsidie voor aanpak eenzaamheid bij ouderen

Datum: 27 augustus 2019

Veel ouderen voelen zich eenzaam. Om dit terug te dringen, kan subsidie worden aangevraagd voor de opzet, uitwerking en beschrijving van startende en bestaande lokale initiatieven tegen eenzaamheid. ZonMw heeft daartoe twee subsidieoproepen geplaatst.  Reageer snel. U kunt namelijk alleen een subsidieaanvraag indienen als u uiterlijk 12 september 2019 (om 14.00 uur) een vooraanmelding heeft gedaan. De definitieve subsidieaanvraag moet vervolgens uiterlijk 8 oktober 2019 zijn ingeleverd.

De helft van alle 75-plussers voelt zich weleens eenzaam. Eenzaamheid kan bijvoorbeeld ontstaan door een achteruitgang van de gezondheid en mobiliteit of door het verlies van naasten.

Eén tegen eenzaamheid
Het actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’ van VWS is bedoeld om de trend van eenzaamheid onder ouderen in ons land te doorbreken. Dat gebeurt door de ondersteuning van landelijke en lokale coalities die samen eenzaamheid aanpakken. Ook zet het ministerie van VWS in op het delen van kennis en ervaringen: welke interventies werken? Hier sluit deze subsidieregeling bij aan.

Subsidie voor startende en bestaande initiatieven
De subsidie helpt initiatiefnemers bij het (verder) ontwikkelen van hun initiatief en de eerste stappen om hun kennis en ervaringen te delen. Er is een subsidieoproep voor startende initiatieven die als doel hebben het voorkomen of verminderen van eenzaamheid bij ouderen. Zij kunnen maximaal €15.000,- aanvragen. De tweede subsidieoproep is voor bestaande initiatieven. Daarvoor is €25.000,- beschikbaar

Meer informatie
Aanvragers van deze subsidies moeten direct betrokken zijn bij (eenzame) ouderen of samenwerken met een of meerdere lokale organisaties, betrokken bij ouderen.
Let op, reageer snel! U kunt namelijk alleen een subsidieaanvraag indienen als u uiterlijk 12 september 2019 (om 14.00 uur) een vooraanmelding heeft gedaan bij ZonMw. Dat kan via dit online registratieformulier. Vervolgens moet de definitieve subsidieaanvraag uiterlijk 8 oktober 2019 zijn ingeleverd.

In subsidieoproep voor startende initiatieven en de subsidieoproep voor bestaande initiatieven vindt u alle informatie over wat u precies kunt doen met de subsidie, de voorwaarden, de aanvraagprocedure en de beoordelingscriteria.

 

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *