Subsidie voor doelmatigheidsonderzoek

Subsidie voor doelmatigheidsonderzoek

Datum: 27 juli 2018

Welke behandelwijze leidt tot het beste resultaat tegen welke kosten? Doelmatigheidsonderzoek biedt inzicht in de kosteneffectiviteit. ZonMw doet een subsidieoproep voor projectideeën voor doelmatigheidsonderzoek naar interventies in de gezondheidszorg. Dat kunnen zowel diagnostische, therapeutische als verzorgende activiteiten zijn.

Het doel van deze subsidieoproep is om het stimuleren van onderzoek dat de kennis over de kosteneffectiviteit van interventies in Nederland vergroot.

Voorwaarden
In aanmerking voor deze subsidieronde komt doelmatigheidsonderzoek komen projecten die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het onderzoek levert kennis op over de kosteneffectiviteit van interventies en richt zich op een weging van effecten en kosten.
  • Op basis van de mate van bewijs voor effectiviteit wordt een driedeling in aandachtsgebieden gemaakt.
  • Het gaat om onderzoek naar interventies die behoren tot het basispakket Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz)-zorgpakket of daar naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst toe kunnen gaan behoren.
  • Het onderzoek wordt ingediend, opgezet en uitgevoerd door een multicenter samenwerkingsverband waarbinnen minstens twee niet-universitaire centra participeren die de interventie zelfstandig uitvoeren.

Het projectidee moet onderbouwen dat de te onderzoeken interventie doelmatig is ten opzichte van
de standaardzorg in Nederland en dat er substantiële doelmatigheidswinst valt te behalen. De kosten dienen gekwantificeerd te worden vanuit zowel het maatschappelijk perspectief als het gezondheidszorgperspectief. Een projectidee kan alleen worden ingediend door een zorg- of onderzoeksinstelling.

Let op: het mag bij dit onderzoek niet gaan om de organisatie van zorg; preventie; geneesmiddelen of topreferente zorg.

Aanvraag indienen
Projectideeën voor deze subsidieronde kunnen worden ingediend tot 18 september a.s. om 14.00 uur. Dit moet via ProjectNet. Wilt meer weten of wilt u een project indienen? Bekijk eerst de volledige subsidieoproep met alle specifieke informatie over deze oproep.

 

(Foto Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *