Subsidie voor samenwerkende zorg in de regio

Subsidie voor samenwerkende zorg in de regio

Datum: 8 april 2019

ZonMw heeft in het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek twee subsidieoproepen geopend. Eentje voor startende regionale samenwerkingsverbanden. En eentje voor bestaande samenwerkingsverbanden die regionaal zorg en welzijn aanbieden. In beide gevallen is het begrip ‘regio’ rekbaar, variërend van een paar wijken, een grootstedelijk gebied tot een afgebakend deel van een provincie. Voor beide subsidierondes geldt dat een aanvraag kan worden ingediend tot 14 mei 2019, 14.00 uur. 

Zoals altijd bij de subsidieoproepen van ZonMw zijn er tal van voorwaarden om een aanvraag te kunnen indienen. Neem deze vooral goed door en zorg ervoor dat u eraan voldoet.

JZOJP Startimpuls
Bent u een startend regionaal samenwerkingsverband? Wilt u verkennen op welke wijze u met uw partners een integraal zorg-, ondersteunings- en welzijnsaanbod kunt inrichten in uw regio? En hebt u ondersteuning nodig om uw netwerk te ontwikkelen? Dan is deze subsidieoproep voor u!

Stimuleren nieuwe regionale samenwerkingsverbanden
Doel van de subsidieoproep JZOJP Startimpuls is het stimuleren van nieuwe, regionale samenwerkingsinitiatieven, die verkennen op welke wijze zorg, ondersteuning en welzijn in hun regio kan worden georganiseerd. Hierbij kan gedacht worden aan de prioriteiten ouderenzorg, preventie en/of ggz, maar het staat samenwerkingsverbanden vrij hun specifieke regionale prioriteiten te formuleren.

Wie kunnen aanvragen?
Startende regionale samenwerkingsverbanden die de intentie hebben om een integraal, op de behoefte van hulpvragers aansluitend zorg-, welzijns- en ondersteuningsaanbod te ontwikkelen kunnen een subsidieaanvraag indienen. Projecten duren maximaal 12 maanden, waarbij u maximaal € 37.500 kunt aanvragen.

Zie alle informatie over JZOJP Startimpuls

JZOJP Regio-impuls
Hebt u een samenwerkingsverband met partijen als gemeente(n), zorgaanbieder(s), zorgverzekeraar(s) en zorgaanbieder(s) van ondersteuning en welzijn en u organiseert het brede zorgaanbod regionaal, gebaseerd op de huidige en toekomstige zorgbehoefte van de burgers/cliënten in de betreffende regio? Dan is deze subsidieoproep voor u!

Verdere ontwikkeling bestaande regionale samenwerkingsverbanden
De subsidieoproep JZOJP Regio-impuls richt zich specifiek op reeds bestaande, regionale samenwerkingsverbanden, gericht op het leveren van de juiste zorg op de juiste plek, die hun netwerken verder willen ontwikkelen. Hierbij kan gedacht worden aan de prioriteiten ouderenzorg, preventie en/of ggz, maar het staat samenwerkingsverbanden vrij hun specifieke regionale prioriteiten te formuleren.

Wie kunnen aanvragen?
Bestaande regionale samenwerkingsverbanden, die op basis van een samenwerkingsovereenkomst, een integraal, op de behoefte van hulpvragers aansluitend zorg-, welzijns- en ondersteuningsaanbod willen doorontwikkelen en uitvoeren, kunnen een subsidieaanvraag indienen. Projecten duren maximaal 24 maanden, waarbij u maximaal € 75.000 kunt aanvragen.

Zie alle informatie over JZOJP Regio-impuls

 

(Foto: Pixabay)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *