Subsidieoproep verward gedrag

Subsidieoproep verward gedrag

Datum: 29 november 2017

Het is weer mogelijk om bij het ZonMw actieprogramma over verward gedrag subsidie aan te vragen voor projecten en initiatieven die bijdragen aan een lokale, goede werkende aanpak van mensen met verward gedrag. Het actieprogramma stelt hiervoor 3 samenhangende subsidieoproepen open. De deadline voor het indienen van subsidieaanvragen is 16 januari 2018, 14.00 uur. Op 6 december is hierover een informatiebijeenkomst in Den Haag.

Het gaat om de volgende subsidieoproepen:

Regionale aanpak verward gedrag
Subsidie voor het in de praktijk toepassen van één, meerdere of alle bouwstenen, om in uw regio een lokale (sluitende) aanpak voor mensen met verward gedrag te realiseren. De opzet van deze subsidieoproep is gewijzigd ten opzichte van de vorige subsidierondes. Voorheen werd er onderscheid gemaakt tussen ‘pilotprojecten sluitende aanpak’ en ‘stimuleringssubsidies’. Deze subsidieoproepen zijn samengevoegd tot één subsidieoproep, waarin u zelf de omvang van de subsidie bepaalt en onderbouwt op basis van uw lokale situatie.

Startsubsidies: Opstellen plan van aanpak verward gedrag
Indien u de ambitie heeft om alle bouwstenen te realiseren, maar nog niet klaar bent om deze in de praktijk te brengen, kunt u subsidie aanvragen voor het opstellen van een plan van aanpak. Het resultaat van het project is een door alle relevante lokale partners gedragen plan om alle bouwstenen te realiseren.

Experimentele projecten vervoer van mensen met verward gedrag
Subsidie voor lokale, experimentele projecten voor gepast vervoer van mensen met verward gedrag door andere vervoersaanbieders dan Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s). Voor de RAV’s staan 2 andere subsidieoproepen open.

Komt de deadline van 16 januari 2018 te snel?
Dan kunt u zich richten op één van de volgende data: deadline 15 mei 2018 (subsidieoproep 3 april online) of deadline 30 oktober 2018 (subsidieoproep 18 september online). Deze data zijn onder voorbehoud en kunnen dus nog wijzigen.

Informatiebijeenkomst
Wilt u meer weten over de subsidieoproepen? Kom dan op woensdag 6 december naar de informatiebijeenkomst in Den Haag. Meer informatie over het actieprogramma verward gedrag vindt u hier.

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *