Nieuwe website De Juiste Zorg op de Juiste Plek

Nieuwe website De Juiste Zorg op de Juiste Plek

Datum: 8 maart 2019

Bent u op zoek naar goede praktijkvoorbeelden van de juiste zorg op de juiste plek? Heeft u een vraag over wat wettelijk kan of niet? Zoekt u naar mogelijkheden voor financiële ondersteuning? Sinds kort bestaat de website De Juiste Zorg op de Juiste Plek. Daar vindt u voorbeelden en relevante informatie. Binnenkort komt er informatie over een subsidieregeling om zorgpartijen financieel te ondersteunen bij de transformatie naar de juiste zorg op de juiste plek. De verwachting is dat deze regeling eind maart start.

 De Juiste Zorg op de Juiste Plek is een initiatief van zorgpartijen. Het gaat hierbij om het voorkomen van (duurdere) zorg, zorg dichterbij mensen thuis en het vervangen van zorg door andere zorg, zoals e-health. Het ministerie van VWS ondersteunt het initiatief en wil de partijen in de praktijk bij elkaar brengen. Dat gebeurt onder meer via het organiseren van diverse regiobijeenkomsten. De aftrap daarvan was vorig jaar in Zwolle. Lees het artikel op ZorgenZ Juiste Zorg op de Juiste Plek: het moet in de regio gebeuren. Tijdens deze bijeenkomst werd aangekondigd dat gewerkt werd aan een website met goede praktijkvoorbeelden en relevante informatie.

Financiële ondersteuning
Samen met ZonMw wordt op dit moment een subsidieregeling voorbereid. Deze regeling richt zich op de mogelijkheid om een externe partij in te huren die regionale samenwerkingspartners ondersteunt bij de analyse en interpretatie van data, of de inhuur van de procesondersteuning die nodig is om lokale of regionale samenwerkingsverbanden te ontwikkelen voor het leveren van integrale zorg en ondersteuning. De verwachting is dat deze subsidieregeling eind maart van start gaat.
Naast de mogelijkheid van financiële ondersteuning via vouchers stelt VWS een passende vergoeding beschikbaar voor patiënten die hun perspectief inbrengen in de regionale samenwerking. De regeling die hiervoor zal gelden, wordt op dit moment door VWS samen met verschillende patiëntenorganisaties voorbereid.

Databeeld RIVM
Op de site vindt u ook informatie over het gebruik van data. Hoe ontwikkelt de zorgvraag zich in de regio? Het is belangrijk om dat te weten. Het aanbod van zorg en ondersteuning moet aansluiten op de behoeftes die mensen hebben. Een gedeeld beeld van de sociale en gezondheidssituatie van de bevolking is daarvoor onmisbaar. Op basis van de beschikbare data kan verkend worden hoe de zorgvraag zich in de regio in de toekomst gaat ontwikkelen. Met dit beeld kan het huidige aanbod van zorg- en ondersteuning worden afgestemd op de vraag. Het databeeld van het RIVM kan daarbij helpen. Deze regiobeelden kunnen het sociale domein, de curatieve zorg, langdurige zorg en de jeugdzorg omvatten.
Dit regiobeeld is geen doel op zich. Het is een middel voor de regio om gezamenlijk richting te geven aan noodzakelijke actie. Het regiobeeld kan gebruikt worden om antwoord te vinden op vragen als: wat doen we al goed in de regio en wat kan beter? Welke zorg hebben we in onze regio in de toekomst nodig en hoe anticiperen we daarop met elkaar?

Blauwe Zorg in de Wijk
Op de site staat een aantal praktijkvoorbeelden, zoals over samenwerken met OZOverbindzorg en huisartsen en specialsiten die samenwerken in een woonzorgcomplex. Ook is op de site een filmpje te vinden over Blauwe Zorg in de Wijk. Dit project in vier wijken in Maastricht richt zich op het duurzaam aanbieden van zorg in de buurt, niet met minder zorg maar juist met anders ingerichte zorg. Geprobeerd wordt om samen anders te kijken naar de problemen van burgers in deze wijken. Er is ook een informatief magazine uitgebracht over dit initiatief.

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *