Vouchers beschikbaar voor ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’

Vouchers beschikbaar voor ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’

Datum: 6 juni 2019

Regionale samenwerkingsverbanden kunnen tot 9 juli een voucher aanvragen waarmee zij expertise kunnen inhuren voor het verzamelen van data.

De voucherregeling van het ZonMw-programma ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ (JZOJP) is open gegaan. Met een voucher kunnen regionale samenwerkingsverbanden expertise inhuren voor het verzamelen van data en het daarmee in kaart brengen van de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn in de regio. Op basis van dit regiobeeld kunnen zij hun aanbod aan zorg, welzijn en ondersteuning verder ontwikkelen en nog beter aan laten sluiten op behoeftes van de mensen in de regio. De vouchers kunnen aangevraagd worden tot 9 juli.

Het ZonMw-programma JZOJP is er voor startende en bestaande regionale samenwerkingsverbanden die mensen goed op elkaar afgestemde zorg, ondersteuning en welzijn (willen gaan) bieden. Het programma bestaat uit 4 instrumenten: 3 impulsen en 1 voucherregeling. De laatstgenoemde regeling helpt om de toekomstige zorgvraag in de regio in kaart te brengen.

Randvoorwaarden en looptijd
U kunt samen met een expert een aanvraag doen voor een voucher. Deze expert kiest u uit de lijst experts die ZonMw beschikbaar heeft. Als u met een andere expert wilt samenwerken, zal ZonMw eerst diens expertise toetsen.
De subsidie die met een voucher kan worden aangevraagd, bedraagt maximaal € 10.000,- en heeft een looptijd van maximaal 9 maanden. Een samenwerkingsverband kan maximaal 2 keer een voucher aanvragen; bijvoorbeeld een voor expertise en een voor data levering en bewerking. Na de zomer zal de regeling, mogelijk in aangepaste vorm, weer opengesteld worden.

Regiobeeld en regiovisie
Het organiseren van de juiste zorg op de juiste plek begint bij een helder beeld van de regio: wat doen we goed in de regio en wat kan beter? Welke zorg heeft deze regio in de toekomst nodig en hoe anticiperen we daarop met elkaar? Dit gedeelde regiobeeld vormt de basis waarop een regiovisie wordt bepaald: hoe laten we in de toekomst de zorg- en ondersteuning beter aansluiten bij de behoefte van mensen. Vandaar uit maakt elke partij – vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid – afspraken over de organisatie van zorg en ondersteuning. Dit resulteert in een gemeenschappelijke regionale opgave die maakt dat aanbieders en zorgverleners de zorg zó organiseren dat de patiënt zich goed geholpen voelt in zijn dagelijks functioneren. En het geeft richting aan de inkoop door gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren.

Basisdataset
Met een JZOJP-voucher kan een regionaal netwerk externe expertise inzetten voor het vaststellen van het regiobeeld, gericht op de dataverzameling en -analyse. Ook het toevoegen van op maat toegesneden data van dataleveranciers is daarbij een optie.
Als ondersteuning bij het in kaart brengen van de regionale opgave heeft VWS door het RIVM een basisdataset laten ontwikkelen. Met behulp van deze interactieve website regiobeeld.nl kan inzicht worden verkregen in de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn in de regio.

Lees ook het artikel op ZorgenZ: Inzicht in zorg en ondersteuning per regio

Meer informatie

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *