‘Sturen op uitkomst zorg beter dan ‘uurtje-factuurtje”

‘Sturen op uitkomst zorg beter dan ‘uurtje-factuurtje”

Datum: 30 november 2020

Dit is een expertquote van Stefan Lucius van ZBVO, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: MEDIAWATCH: Zorgrapport: ‘Bekostig op de uitkomst, niet op de uren’ | ANP

Het rapport dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het Zorginstituut aan de Minister voor Medische Zorg hebben aangeboden is een schot in de roos, aldus Stefan Lucius, directeur-bestuurder bij ZBVO. “Het onderstreept nut, noodzaak en draagvlak voor de koers die we met onze dienstverlening hebben ingezet. Wij pleiten hier al jaren voor.”

“Binnen 20 jaar besteden we de helft van ons BNP aan de zorg én moet een kwart van de beroepsbevolking in de zorg werkzaam zijn om te kunnen blijven doen zoals men nu vaak doet”, aldus Lucius. “Dat is volstrekt onhoudbaar.” Als onafhankelijke vakgroep van specialisten ouderengeneeskunde zet ZBVO zich dagelijks in voor duurzaam behoud van kwalitatieve ouderengeneeskundige zorg. Lucius: “Onze visie en financieringsmodel sluit naadloos bij het plan aan. Wij zijn al geruime tijd afgestapt van het ‘uurtje-factuurtje-model.’”

“En dit werkt echt: onze klanten betalen ons op basis van caseload en zorgzwaarte. De verantwoordingsplicht ligt daarmee volledig bij onze resultaten én bij de professionals. Daardoor hebben onze artsen meer ruimte voor preventie en advance care planning. Dat maakt dat wij op efficiënte manier passende en zinnige zorg kunnen bieden en perverse prikkels in de financiering zijn weggenomen. Onze klanten profiteren direct van goed georganiseerde afdelingen en onze cliënten kunnen rekenen op continuïteit, over de traditionele schotten heen. Bovendien dragen we als netwerk-organisatie pur sang door deze werkwijze actief bij aan regionale capaciteitsvraagstukken. Het kán dus wel anders. Ik denk dat veel professionals zich gehoord voelen met dit rapport.”

Toch gaat het rapport volgens Lucius niet ver genoeg. Met terughoudendheid kijkt hij naar het voorstel om een ‘kwaliteitskader passende zorg’ te ontwikkelen. “Voor je het weet is dat oude wijn in nieuwe zakken. Afgelopen jaren zijn door verschillende partijen en vanuit verschillende hoeken kwaliteitskaders ontwikkeld. Dat liep vrijwel zonder uitzondering uit op verzwaring van de administratieve last en bureaucratische verantwoordingsdruk. In de verpleeghuissector alleen al thans 25.000 fte.

Lucius: “Vertrouw op de kunde van de specialisten ouderengeneeskunde. Er bestaat voldoende wet- en regelgeving en zij hebben allemaal hun diploma, BIG-registratie en toetsing vanuit hun beroepsvereniging. Bovenal heeft iedereen de Eed van Hippocrates afgelegd. Daarin beloven zij onder meer ‘Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen.’ En daar houden wij onze dokters strikt aan. De eerste professional die hier niet bewust mee omgaat, moet ik nog tegenkomen. Nóg een kader erbij zal gaan onherroepelijk leiden tot defensievere geneeskunde, meer inefficiëntie en verhoogde administratieve druk in plaats van ruimte om de individuele oudere patiënt nu eens écht centraal te zetten. ‘One size doesn’t fit all’ tenslotte.”

“Ik daag de NZa en het Zorginstituut dan ook uit om door te pakken op de ingeslagen koers en de gepropageerde samenwerking handen en voeten te geven met de professionals uit het veld. Kwaliteitskaders loslaten en komen tot een verantwoordingsmodel dat er écht toe doet, dát zou pas een ‘grootscheepse hervorming’ zijn.”

Stefan Lucius is Directeur-Bestuurder bij ZBVO.

Gerelateerde berichten

Author: Redactie

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *