Bekkenfysiotherapie in plaats van incontinentiemateriaal

Bekkenfysiotherapie in plaats van incontinentiemateriaal

Datum: 27 maart 2019

Incontinentie bij ouderen is nog steeds een fors taboe in de zorg. En tegelijk een toenemend probleem vanwege de vergrijzing van de bevolking. Er wordt nauwelijks over gesproken, incontinentiemateriaal lijkt al snel de makkelijkste oplossing. Terwijl bekkenfysiotherapie de eerste behandeloptie is: dat is stevig wetenschappelijk onderbouwd én het heeft aantoonbaar goede resultaten. Waarom wordt het dan nog nauwelijks ingezet bij ouderen?

Fysiotherapeut Nicole van Bergen uit Bennekom, gespecialiseerd in bekkenfysiotherapie, klopte met de vraag aan bij Mura Zorgadvies. “Mijn doel is het voorkomen dat mensen door een probleem als incontinentie in een sociaal isolement raken, of erger. Door een goede onderlinge samenwerking binnen de hele keten kunnen we dit probleem aanpakken. Voor bekkenfysiotherapie geldt: hoe eerder je begint met oefeningen, hoe beter.”

Breed draagvlak
Al snel bleek dat er draagvlak is om bekkenfysiotherapie meer in te zetten. Maar tegelijk werd duidelijk dat men het lastig vond hóe het gesprek aan te gaan. Mura heeft ondersteuning geboden om richtlijnen en protocollen in praktijk te brengen. Er lag namelijk al een goede wetenschappelijke onderbouwing van de effecten van de behandeling met bekkenfysiotherapie, maar de implementatie bleef achter en het lukte de fysiotherapeuten zelf onvoldoende om de vinger op de zere plek te leggen.

Start van een pilot
Nu uit het draagvlakonderzoek blijkt dat er animo is voor een pilot, wordt er meer bekendheid gegeven aan bekkenfysiotherapie. Het is van belang om vooroordelen en belemmeringen weg te nemen. Ook hierbij is Mura betrokken. Want: “Dit is een veel duurzamere en betere oplossing dan het gebruik van incontinentiemateriaal!”

 

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *