Praktijkteam Zorg op de juiste plek denkt mee

Praktijkteam Zorg op de juiste plek denkt mee

Datum: 14 september 2018

Zorg op de juiste plek. Het klinkt mooi en is een prachtig streven, maar hoe krijg je dat als zorgverlener of zorgorganisatie goed voor elkaar? De dagelijkse praktijk is weerbarstig en de overdracht van patiënten tussen thuis, ziekenhuis en/of kortdurende opname verloopt zeker niet altijd probleemloos.
Het praktijkteam Zorg op de juiste plek ondersteunt zorgprofessionals en organisaties bij dergelijke knelpunten. Indien nodig komt het team zelfs naar de regio.

U kunt vragen hebben als: Waar kan ik nu met deze patiënt terecht? Of: Mag ik wel op deze manier samenwerken met andere zorgaanbieders? Met deze en andere vragen kunt u terecht bij het praktijkteam Zorg op de juiste plek. Dit is een samenwerking tussen medewerkers van het Juiste Loket (een vraagbaak voor patiënten) en het ministerie van VWS.

Snelle veranderingen
Als professional in de zorg weet u uiteraard heel goed de weg voor uw patiënten. Maar de veranderingen in de zorg gaan momenteel heel snel. Mensen wonen langer zelfstandig en de zorg speelt daar op in. De nieuwe situatie vraagt om maatwerk en tegelijk om intensieve samenwerking met uw collega’s in de regio. Het praktijkteam Zorg op de juiste plek denkt met u mee en zo nodig komt het team naar uw regio.

Zorg- en verblijfsvormen kwetsbare ouderen
Er is inmiddels een digitale versie en printversie van de zorgketen voor kwetsbare ouderen, met daar alle mogelijke zorg- en verblijfsvormen. Dit overzicht geeft weer wie waarvoor in aanmerking komen en hoe de overdracht van de ene naar de andere zorgvorm gaat. Bij de vraag of opname in het eerstelijnsverblijf noodzakelijk is en welke stappen daarvoor moeten worden gezet, kan het afwegingsinstrument van pas komen.

Digitale versie van de zorgketen
Printversie van de zorgketen
Printversie van de zorgketen met toelichting
Afwegingsinstrument voor opname eerstelijnsverblijf

Bereikbaarheid praktijkteam Zorg op de juiste plek
Het praktijkteam Zorg op de juiste plek is op werkdagen telefonisch bereikbaar: 030 – 78 97 878. U kunt uiteraard ook uw vragen en opmerkingen mailen: meldpunt@juisteloket.nl.  Zie ook de webpagina van dit team, waarop een filmpje met een praktijkvoorbeeld staat.

Inzet ROS in de regio
Heeft u als zorgverlener vragen over samenwerking of over zaken die samenhangen met de ‘juiste zorg op de juiste plek’, kunt u natuurlijk ook de ROS (regionale ondersteuningsstructuur) in uw regio te benaderen. In iedere regio van Nederland is een ROS actief die zich buigt over regionale vraagstukken. Als er één organisatie goed op de hoogte is van de zorgaanbieders en de onderlinge verbindingen, is het wel de ROS. Elke ROS kent de eerstelijnszorg en het sociaal domein in de regio door en door,  legt verbindingen en treedt op als bruggenbouwer. Kijk voor de contactgegevens van de ROS in uw regio op de site van het ROS-netwerk.

 

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *