Strenge regels financiering staan verpleeghuiszorg in de weg

Strenge regels financiering staan verpleeghuiszorg in de weg

Datum: 1 november 2018

Wat merken medewerkers in de verpleeghuizen van de ingezette middelen voor de invoering van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg? Dat vertellen zij in de publicatie van Actiz ‘Aan het werk in het verpleeghuis’. Het zijn persoonlijke verhalen over de verbeteringen in hun werk: meer handen aan het bed, meer nabijheid en persoonlijke aandacht. De brancheorganisatie benadrukt wel dat financiële regels oplossingen belemmeren. Ook is het niet reëel om te stellen dat 85% van het kwaliteitsbudget naar het aantrekken van meer personeel moet gaan. Actiz roept minister De Jonge op om het aantal regels en verplichtingen per 2020 flink te verlagen.

Sinds 2017 is het nieuwe kwaliteitskader verpleeghuiszorg van kracht. Alle verpleeghuizen en locaties moeten hieraan voldoen. Het programma ‘Thuis in het verpleeghuis’ vermeldt vrij gedetailleerd hoe dit kan worden gerealiseerd. Dit gaat via kwaliteitsplannen per instelling en per locatie, met concrete afspraken tussen zorgkantoren en verpleeghuiszorg. Lees ook het artikel Merkbaar en meetbaar verbeteren van verpleeghuiszorg op ZorgenZ.

Instroom nieuwe medewerkers is divers
Er wordt volop geïnvesteerd in het aantrekken van nieuwe medewerkers, leren en ontwikkelen voor bestaande medewerkers en de inzet van technologie. De instroom van nieuwe medewerkers is divers: naast verzorgenden en verpleegkundigen gaat het ook om medewerkers welzijn, huiskamerassistenten, gastvrouwen en -heren en bijvoorbeeld muziektherapeuten.

Slimmere taakverdeling
Deze verscheidenheid biedt mogelijkheden voor een slimmere taakverdeling. Een andere teamsamenstelling zorgt er ook voor dat er naast de zorgtaken meer aandacht is voor het welzijn van bewoners. De komst van nieuwe medewerkers betekent een paar extra handen en ogen op drukke momenten, meer nabijheid in de huiskamers en meer persoonlijke aandacht voor bewoners.

Leren en ontwikkelen
Zorgorganisaties zetten ook in op opleidingen voor bestaande medewerkers. Medewerkers stromen door naar een hoger functieniveau, specialiseren zich of scholen zich in methodisch werken. Blijven leren en ontwikkelen vergroot de kwaliteit van zorg en levert een belangrijke bijdrage aan het binden en boeien van medewerkers. Dat moet ertoe leiden dat medewerkers in deze sector willen blijven werken.

Financiële kaders staan oplossingen soms in de weg
De strenge uitgangspunten van het kwaliteitsbudget belemmeren echter de diversiteit aan oplossingen. Voor veel zorgorganisaties is het niet reëel om de komende jaren telkens 85% van het geld aan ‘extra handen aan het bed’ te besteden. ‘Willen we slagen in onze grote opdracht, dan moet er meer ruimte komen om te investeren in innovatieve oplossingen’, aldus Actiz.
Verder vinden de zorgorganisaties het lastig dat ze maatregelen uit veel verschillende budgetten moeten financieren. Er is bijvoorbeeld een regulier zorgbudget en het kwaliteitsbudget, maar zijn er ook speciale transitiemiddelen en arbeidsmarktmiddelen. Elke regeling heeft eigen aanvraagprocedures en verantwoordingseisen, wat volgens Actiz leidt tot administratieve lasten.

Grenzen arbeidsmarkt bereikt
De sector loopt tegen de grenzen van de arbeidsmarkt aan. Er zijn al regio’s waar zorgorganisaties plaatsen leeg moeten laten, omdat zij niet voldoende personeel kunnen vinden. ‘Dat probleem zal alleen maar groter worden. We moeten ons voorbereiden op een toekomst waarin we de zorg voor een groeiende groep ouderen moeten organiseren met minder werkenden. Om die enorme uitdaging het hoofd te bieden, is alleen investeren in personeel niet voldoende. Willen we in de toekomst goede zorg kunnen blijven bieden, dan zijn er ook andere oplossingen nodig. Met name technologische en digitale ontwikkelingen moeten we veel meer gaan benutten.’

Lees hier de publicatie ‘Aan het werk in het verpleeghuis’.

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *