Actiz: Flinke verbetering organisatie van Eerstelijnsverblijf

Actiz: Flinke verbetering organisatie van Eerstelijnsverblijf

Datum: 8 mei 2019

De organisatie van Eerstelijnsverblijf (ELV) is verder verbeterd dankzij de vaststelling van een aantal verplichtende criteria. Deze criteria zijn noodzakelijk om een uniforme en transparante betaaltitel te realiseren, waarmee de financiering en het voortbestaan van ELV wordt geborgd met een eigen budget. ZN, NZa en ActiZ hebben deze criteria ontwikkeld. Ze beschrijven vier functionaliteiten die aanwezig moeten zijn binnen de regionale coördinatiefuncties voor ELV: triage, inzicht in beschikbare capaciteit, afspraken over bereikbaarheid en toeleiding van zorg, evaluatie en monitoring. Dat meldt Actiz.

Eerstelijnsverblijf is bedoeld voor kwetsbare mensen die vanwege medische noodzaak tijdelijk niet meer of nog niet verantwoord in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven, maar waarvoor geen opname in een ziekenhuis of andere zorginstelling met medisch specialistische behandeling of (geriatrische) revalidatiezorg, aangewezen is. Belangrijk is de voorwaarde dat het verblijf medisch noodzakelijk is. Het doel van eerstelijnsverblijf is het analyseren van de aandoening(en) en/of beperking(en) en de gevolgen hiervan, deze opheffen of stabiliseren zodat terugkeer naar de oorspronkelijke woonsituatie mogelijk is.

Bekostiging
De coördinatiefuncties vervullen een belangrijke rol om kwetsbare ouderen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen of versneld uit het ziekenhuis te kunnen ontslaan. Zij ondersteunen in de triage van de juiste zorg en geven inzicht in de beschikbare capaciteit en zijn 24/7 bereikbaar voor huisartsen, ziekenhuizen en andere ketenpartners. Eerder is door het kabinet al 25 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het inregelen van de coördinatiefuncties. Dit geld bleef tot nu toe op de plank liggen bij zorgverzekeraars doordat de wijze van bekostiging onduidelijk was.
ActiZ heeft veelvuldig en intensief gesproken met de betrokken partijen om een heldere en structurele bekostiging van deze belangrijke zorgvorm voor elkaar te krijgen. ActiZ verklaart blij te zijn met behaalde resultaat, vooral omdat de inzet van ELV een belangrijke bijdrage levert aan de Juiste zorg op de juiste plek (JZOJP), de landelijke beweging waarlangs de zorgsector werkt aan het verplaatsen, vervangen en voorkomen van zorg.

Doorontwikkeling
De tarieven en capaciteit die zorgaanbieders van verzekeraars tot nu toe krijgen aangeboden om ELV te kunnen bieden waren vaak niet toereikend. De bekostiging van de (para)medische zorg (vooral hoog complex) was onvoldoende en er was onvoldoende zicht op beschikbare ELV-bedden. Verdere professionalisering van ELV en de uitvoering van JZOJP werd hierdoor belemmerd. ActiZ ziet dankzij de nieuwe bekostiging de verdere doorontwikkeling van ELV met vertrouwen tegemoet.

Lump sum
ActiZ en ZN hebben op basis van de functionaliteiten set met de NZa en het Zorginstituut gekeken naar een andere bekostigingsvorm. Gewerkt wordt aan het mogelijk maken van een zogenaamde lumpsum bekostiging. Als hier een formeel akkoord op wordt gegeven, betekent dit dat de financiering van de regionale coördinatiefuncties per 2020 niet meer in de ELV-tarieven versleuteld wordt, maar dat de preferente zorgverzekeraar budget aan de desbetreffende regionale coördinatiefunctie zal toekennen.

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *