Nieuwe woonvormen voor ouderen: maak haast!

Nieuwe woonvormen voor ouderen: maak haast!

Datum: 8 november 2019

Actiz en Anbo hebben voor het eerst inzichtelijk gemaakt wat de woonopgave voor de vergrijzing is: landelijk en per gemeente.

Het is al vaker gezegd: om de groei van het aantal ouderen met een zorgvraag op te vangen is niet alleen meer goede en gepaste zorg nodig, maar ook voldoende woningen die geschikt zijn voor deze groep. Onderzoek van ANBO en ActiZ maakt voor het eerst duidelijk wat de financiële impact van vergrijzing is voor het woningbeleid van gemeenten. Volgens deze twee organisaties zijn miljardeninvesteringen nodig om de woningnood van ouderen op te vangen. De kosten van aanpassingen aan woningen, zodat mensen er goed oud kunnen worden, worden geraamd op landelijk 13 miljard euro. Er is in Nederland nu al een groot tekort aan tientallen duizenden seniorenwoningen en zo’n 15.000 verpleeghuisplekken. Hun oproep is duidelijk: maak haast bij het ontwikkelen van nieuwe woonzorgconcepten voor ouderen.

“Er is een wereld te winnen als het gat tussen ‘thuis’ en het verpleeghuis gedicht wordt met nieuwe woonzorgconcepten”, aldus Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO. “Goed ouder worden begint bij goed wonen in leefbare wijken die uitdagen tot bewegen en tot ontmoeten. Dit voorkomt onnodig beroep op de zorg. Daarom is onze oproep: we moeten preventief investeren in wonen, welzijn en wijken om te voorkomen dat het beroep op zorg onnodig groot wordt”.

Maak wijken ‘vergrijzingsproof’
Rick Hogenboom, ActiZ-bestuurder, sluit zich bij haar aan: “Het aantal ouderen groeit hard: het aantal thuiswonende ouderen verdubbelt de komende jaren en daarmee ook de behoefte aan zorg en ondersteuning.” Hij ziet mooie voorbeelden van wijken die ‘vergrijzingsproof’ worden, bejaardentehuizen 2.0 en zogeheten knarrenhofjes, een woonvorm voor ‘jonge-ouderen’ en ‘oudere-jongeren die graag elkaar helpen en zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen. Maar het gaat niet snel genoeg.

Inzicht voor iedere gemeente in Nederland
Met de data die ANBO en ActiZ op een rij zetten, krijgen gemeenten een praktisch handvat om aan de slag te gaan. Veel gemeenten hebben op dit moment beperkt zicht op de demografische ontwikkelingen van hun inwoners, hoeveel geschikte woningen ze voor deze doelgroep nu hebben en wat er in 2040 nodig is. Ook inzicht in de nabijheid van basisvoorzieningen ontbreekt vaak. Daarom hebben ANBO en ActiZ dat uitgezocht.
Er ligt nu een beeld van de woonopgave voor heel Nederland en voor drie (voorbeeld)gemeenten: Woerden, Sitard-Geleen en Apeldoorn. Maar met de verzamelde data kan voor iedere gemeente in Nederland de woonopgave voor ouderen op een rij gezet worden. Voor het eerst is nu inzichtelijk wat de woonopgave voor de vergrijzing is: landelijk en per gemeente.
Gemeenten moeten volop aan de slag om nieuwe woonconcepten voor ouderen te ontwikkelen en te investeren in voorzieningen in wijken. ANBO en Actiz hopen dat gemeenten dit gevoel voor urgentie delen en werk maken van het gemeentelijk woon-leefbeleid.

Hier nog wat kerncijfers
– Er zijn nu 920.000 alleenstaande ouderen, in 2040 zijn dat er 1,7 miljoen.

– 90-95% van alle ouderen woont zelfstandig thuis, deels in woningen die niet levensloopbestendig zijn en ver van voorzieningen die ouderen op loopafstand nodig hebben.

– Het kost landelijk 7,5 miljard euro om woningen die nu in de buurt van voorzieningen liggen, aan te passen zodat mensen er goed oud kunnen worden.

– Het kost 6 miljard euro om woningen aan te passen voor ouderen die willen verhuizen naar plekken waar meer voorzieningen zijn.

Bekijk hier de situatie per gemeente

Infographics samen pdf

Infographics los pdf

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *