De tien geboden voor de ouderenzorg

De tien geboden voor de ouderenzorg

Datum: 11 september 2019

Carin Gaemers en Hugo Borst hebben opnieuw een manifest voor de ouderenzorg opgesteld. Deze keer samen met longarts Wander de Kanter, bekend als boegbeeld van de strijd tegen de tabaksindustrie en -lobby. Ze vinden dat er in de ouderenzorg te weinig vooruitgang wordt geboekt. Het manifest is volgens het drietal nodig, omdat werkgevers geen goed werkgeverschap laten zien. ‘Aan de top lijdt men aan ideeënarmoede, er heerst een chronisch gebrek aan wederzijds vertrouwen, er bestaat een angstcultuurtje, de zorginstelling is zo groot dat er andere prioriteiten bestaan dan te kiezen voor de menselijke maat.’

Drie jaar geleden publiceerden Gaemers en Borst hun eerste manifest: Scherp op ouderenzorg. Daarin somden ze op wat er mis is in de ouderenzorg en wat er volgens hen dient te gebeuren. Meer dan honderdduizend mensen ondertekenden de tien actiepunten, waarvan punt drie essentieel was: minimaal twee bevoegde en bekwame zorgmedewerkers op een groep van maximaal acht bewoners. Het manifest vond gehoor bij het kabinet. Jaarlijks krijgt de verpleeghuissector meer geld. In drie jaar tijd in totaal 2,1 miljard euro. Verpleeghuizen moeten verbeterplannen maken.

Het gaat maar beetje beter
Ondanks het geld en de plannen constateren de opstellers van dit manifest dat het maar een beetje beter gaat in de verpleeghuizen. Gamers en Borst weten dit omdat ze zeer regelmatig verpleeghuizen bezoeken en praten met het bestuur en de medewerkers. Vooral de aanwezigheid van minimaal twee bevoegde en bekwame zorgmedewerker op een groep van maximaal acht mensen wordt in de praktijk niet waargemaakt. Dit is in strijd met de afspraken die gemaakt zijn met de Tweede Kamer en met het kwaliteitskader verpleeghuiszorg 2017.

Werkgevers schieten tekort
Ook het ziekteverzuim en de uitstroom is hoog. Verzorgenden zijn de regels en de hoge werkdruk zat. ‘Wij durven de stelling aan dat het tekortschieten van goed werkgeverschap een van de hoofdoorzaken is van het gebrek aan vooruitgang. Ervaren zorgmedewerkers klagen al jaren dat zij ‘hun vak kwijt zijn’. Zij weten wat er nodig is om de juiste kwaliteit van zorg te verlenen, maar hun schitterende ambacht is te ingewikkeld georganiseerd’, zo schrijven de initiatiefnemers in hun manifest. Al zien ze gelukkig ook goede voorbeelden van werkgevers die erin slagen het tekort aan personeel aan te pakken. Maar, zo staat het scherp omschreven: ‘Aan de top lijdt men aan ideeënarmoede, er heerst een chronisch gebrek aan wederzijds vertrouwen, er bestaat een angstcultuurtje, de zorginstelling is zo groot dat er andere prioriteiten bestaan dan te kiezen voor de menselijke maat.’

Kwaliteitskader vertaald
Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg leest niet lekker weg. En daarom heeft het drietal gemeend dit te moeten herschreven en te promoveren tot een manifest. Maar voor hetzelfde geld worden het ‘de tien geboden van ouderenzorg’ genoemd, als mensen uitgekeken zijn op het woord manifest. Het is immers een vertaling van het kwaliteitskader. Daarin staat omschreven wat er moet gebeuren en waar de zorg aan moet voldoen.

Zorg in thuissituatie
En voor alle duidelijkheid: deze geboden gelden ook voor kwetsbare mensen die thuis wonen en thuiszorg krijgen. Een belangrijke opmerking van Gaemers, De Kanter en Borst, want het merendeel van de ouderen woont nog thuis. De extra middelen gelden niet voor de zorg de mensen thuis krijgen. Daar hebben zorgverzekeraars het voor het zeggen die zo goedkoop mogelijk zorg inkopen.

Lees hier het manifest dat gepubliceerd is in NRC.

 

(Foto: Pixabay)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *