Stimuleringsregeling: 90 miljoen voor e-health thuis

Stimuleringsregeling: 90 miljoen voor e-health thuis

Datum: 24 januari 2019

Het kabinet wil de inzet van e-health thuis stimuleren. Juist voor ouderen met een chronische ziekte of beperking kan technologie ervoor zorgen dat mensen langer zelfstandig blijven wonen met een goede kwaliteit van leven. Voor dergelijke e-health tepassingen, komt er 90 miljoen euro beschikbaar via een stimuleringsregeling. Aanbieders van zorg en ondersteuning kunnen met inkopers vanaf 1 maart een aanvraag indienen. Bereid deze bijtijds voor, want verdeling van het bedrag verloopt op volgorde van binnenkomst. 

De Stimuleringsregeling E-health Thuis geeft stevige impuls aan innovatieve en digitale zorg thuis, die ouderen zelfredzamer maken en eraan bijdragen dat ouderen langer veilig en verantwoord thuis kunnen wonen. Het kan dan gaan om valsensoren, elektronische sleuteloplossingen, wondverzorging op afstand, communicatieplatforms tussen professionals onderling en de cliënt, leefstijlmonitoring, maar ook technologie die een mantelzorger in staat stelt op afstand in de gaten te houden hoe het met zijn naaste gaat.

Bekostiging voor zo’n 280 initiatieven
Er zijn al veel bruikbare e-health-toepassingen ontwikkeld. VWS-minister Hugo de Jonge wil graag dat deze voor meer cliënten beschikbaar komen als onderdeel van de reguliere ondersteuning en zorg. De komende 3 jaar is er jaarlijks € 30 miljoen beschikbaar om op grotere schaal en structureel e-health in te zetten in de reguliere zorg en ondersteuning van ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking die thuis wonen.

Vanuit de regeling kunnen in totaal ongeveer 280 initiatieven worden bekostigd. Aanbieders van Wmo-ondersteuning, Zvw- of Wlz-zorg thuis kunnen samen met één of meer inkopers (van gemeenten, verzekeraars of zorgkantoren) een aanvraag indienen.

Aanvraag alvast voorbereiden
Vanaf 1 maart 2019 staat de regeling open voor aanvragers. Zie alle informatie over de stimuleringsregeling e-health thuis. Ga daarover alvast het gesprek aan, want de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) verdeelt dit bedrag op volgorde van binnenkomst.

 

(Foto: Shutterstock)

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *