Whitepaper over e-health biedt inzicht

Whitepaper over e-health biedt inzicht

Datum: 3 februari 2018

Het gebruik van e-health kent nog steeds veel obstakels. Desondanks wordt het stapje voor stapje toch steeds meer onderdeel van de reguliere zorg. Om meer inzicht te geven in wat e-health is en hoe het kan worden ingezet, heeft ZorgImpuls een whitepaper ontwikkeld. Met een uiteenzetting wat e-health is en goede voorbeelden uit de praktijk. Deze voorbeelden tonen aan dat op kleine schaal succesvol gebruik wordt gemaakt van e-health. De whitepaper eindigt met een vooruitblik.

Met het document ‘e-health in de eerste lijn, wat is het en wat kunnen we ermee?’ wil ZorgImpuls een helder perspectief bieden op e-health en inzicht geven in de mogelijkheden. De ontwikkelingen gaan razendsnel en continu doen nieuwe zorgtechnologieën hun intrede. Soms gaat het zo snel dat de technologie bij de start eigenlijk alweer verouderd is.

Zo niet 2018
Anderzijds lijkt de tijd in de sector gezondheidszorg soms stil te staan. Veel zorgverleners gebruiken nog noodgedwongen een fax voor de noodzakelijke uitwisseling van gegevens.  En ondanks toestemming van patiënten zijn medische gegevens nog lang niet altijd beschikbaar op bijvoorbeeld een huisartsenpost. Zaken die in 2018 nauwelijks nog zijn uit te leggen aan het publiek.

E-health heeft grote implicaties
Vanwege de grote implicaties op het toekomstige werk van de zorgverleners, is het belangrijk dat zorgverleners goed worden geïnformeerd over de mogelijkheden en gebruik van e-health. Advies, maar juist ook kennisnemen van goede voorbeelden, kan bijdragen om het gebruik te stimuleren. e-Health wordt vaak ingewikkelder gezien dan dat het daadwerkelijk is. Desondanks is het uiteraard van belang om vooraf de consequenties goed in overweging te nemen.

Handige handreiking
Het steeds blijven uitleggen wat e-health is en de toegevoegde waarde zichtbaar maken, zal uiteindelijk leiden tot meer begrip, zowel bij patiënten als zorgverleners, is de overtuiging van ZorgImpuls, de ROS in de regio Rotterdam. Deze whitepaper is een fraaie uiting van deze overtuiging. Het document is een heldere handreiking voor een toch wel behoorlijk ingewikkelde materie. Het geeft duidelijk de te nemen stappen aan. Bijvoorbeeld bij de opzet van e-consult. Dus: als u overweegt om een vorm van e-health in te voeren in uw praktijk, maak dan gebruik van deze paper.

 

 

(Illustratie Zorgimpuls, foto Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *