Screener in KIS kan substitutie concreter vorm geven

Screener in KIS kan substitutie concreter vorm geven

Datum: 29 juli 2015

substitutie_zorgenzSUBSTITUTIE NAAR DE JUISTE PLEK IN DE KETEN – “Een ondersteunende ICT checklist in het KIS dossier van de patiënt met diabetes maakt inzichtelijk welke behandelaar hem het beste kan helpen,” verklaart Dan Hoevenaars, voorzitter en kaderarts Diabetes van Zorggroep Synchroon in Noordoost-Brabant.

De diabetespopulatie van ruim 14.000 patiënten van Zorggroep Synchroon en het Bernhoven Ziekenhuis in de regio Oss, Uden en Veghel zal nu jaarlijks via deze screener van VitalHealth Software eenvoudig onderzocht om te bepalen of een patiënt in de huisartsenpraktijk of in het ziekenhuis behandeld moet worden. Het blijkt een belangrijk aspect in het realiseren van substitutie binnen de ketenzorg.

Bij de meest passende zorgverlener
De huisartsen van Zorggroep Synchroon en de internisten uit het Bernhoven Ziekenhuis, met hetzelfde adherentiegebied van 255.000 inwoners, hebben samen het voortouw genomen om de patiënt op de juiste plaats door de juiste zorgprofessional te laten begeleiden. De verwachting is dat een deel van de diabetespatiënten die nu de specialist als hoofdbehandelaar hebben, hun behandeling in de huisartsenpraktijk kan krijgen. Daartegenover staat dat een deel van de meer complexe diabetespatiënten tijdelijk of definitief overgaat van behandeling in de huisartsenpraktijk naar de specialist. De patiënt komt hierdoor bij meest passende zorgverlener terecht. De basis blijft goede onderlinge afstemming met de patiënt en de betrokken zorgprofessionals.

Ook voor andere regio’s
In de regio Oss, Uden en Veghel wordt sinds enkele jaren gebruik gemaakt van het Keten Informatie Systeem van VitalHealth. Doordat het overgrote deel van de diabetespopulatie hun behandelplan in het KIS heeft staan, is ervoor gekozen om de screener in dit systeem op te nemen. Deze screener is specifiek ontwikkeld voor Zorggroep Synchroon. Uitgangspunt daarbij is dat ook andere regio’s gebruik kunnen maken van deze methodiek. Zorgverzekeraar CZ moedigt het gebruik van dit concept aan en ziet de screener als voorbeeld voor andere gebieden en andere zorgprogramma’s om substitutie concreter vorm te geven en meetbaar te maken.

(Foto: T. Kroot/Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *