Nieuwe generatie KIS zet in op integrale regiozorg

Nieuwe generatie KIS zet in op integrale regiozorg

Datum: 8 december 2015

dan_hoevenaars_synchroon_zorgenz“Als zorggroep zien we nog te vaak schotten in de keten, terwijl regionale samenwerking essentieel is voor goede zorg. Hiervoor hebben we een Regio Informatie Systeem nodig dat de patiënt en betrokken zorgverleners samenbrengt. Het vernieuwde VitalHealth KIS 3.0 faciliteert dit, bijvoorbeeld met het nieuwe Digitaal Multidisciplinaire Overleg (MDO). Gezamenlijk ontwerpen we het KIS op een manier die bijdraagt aan het realiseren van onze ambitie: zorgen voor de beste zorg, op de juiste plek voor de patiënt.”

Dan Hoevenaars, Kaderarts Diabetes bij Zorggroep Synchroon in Uden/Oss/Veghel, is overtuigd van het belang van de transitie van ketenzorg naar integrale regiozorg. Een nieuwe generatie Keten Informatie Systeem (KIS) maakt dit mogelijk. In de software is een notificatiecentrum opgenomen voor eenvoudige digitale samenwerking en communicatie tussen zorgprofessionals en ketenpartners op zowel wijk- als regioniveau. In het kader hiervan worden zowel het MDO als meekijkconsulten ondersteund. De nieuwe generatie KIS is een stap richting een Regionaal eHealth Platform, waardoor samenwerking en substitutie op regioniveau worden ondersteund.

Gebruikersinterface is ‘responsive’
De software is in samenwerking met een aantal vooraanstaande zorgregio’s ontwikkeld, waaronder een aantal VWS proeftuinen. Naast het geven van input vooraf zijn zij actief betrokken gedurende het ontwikkelingsproces. Door middel van periodieke webmeetings keken gebruikers regelmatig mee, waardoor tussentijds kon worden bijgestuurd om optimaal aan te sluiten bij de praktijkvoering en wensen van de gebruikers in de integrale regiozorg. Deze input heeft een belangrijke rol gespeeld bij de vernieuwde vormgeving van het KIS. De gebruikersinterface is nu volledig ‘responsive’ geworden, waardoor die zich aanpast de grootte van het scherm dat gebruikt wordt.

Individueel Zorgplan
Het KIS ondersteunt een individueel zorgplan van de patiënt, rekening houdend met zijn persoonlijke profiel en mogelijke multimorbiditeit. Door de integratie met het zelfzorg platform e-Vita krijgt de patiënt regie over zijn zorg en kan hij, mede dankzij het concept van persoonlijke zorgpaden, werken aan eigen acties en doelen. De patiënt kan het zorgplan delen met de zorgverlener; omgekeerd kan de zorgverlener, bijvoorbeeld een praktijkondersteuner, de patiënt toegang geven tot profiel gestuurde educatie en kan de patiënt zelfcontroles laten uitvoeren.

Koppeltaal voor eHealth interventies
De integratie tussen eHealth interventies en het nieuwe generatie KIS is mogelijk dankzij Koppeltaal, een nieuwe open standaard voor eHealth integratie. Door deze koppeling kan de POH eHealth interventies aanbieden aan GGZ-patiënten vanuit het KIS, om vervolgens vanuit het KIS direct de voortgang van deze patiënten binnen het behandeltraject te volgen. Deze ondersteuning in regiozorg sluit nauw aan bij de verschuivingen binnen de geestelijke gezondheidszorg richting de eerste lijn.

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *