Proef met palliatieve zorgcoach

Proef met palliatieve zorgcoach

Datum: 1 juli 2019

Patiënten krijgen in hun laatste levensfase vaak te maken met veel verschillende zorgverleners. In deze intensieve periode is het voor de patiënt prettig een vast aanspreekpunt te hebben. Daarom is er in de regio Arnhem en De Liemers een proef met de palliatieve zorgcoach (PZ-coach) gestart. Dat is een verpleegkundig specialist die de patiënt ondersteunt en adviseert, ongeacht bij welke zorgverlener deze onder behandeling is (thuis, het ziekenhuis, een verpleeghuis of een hospice). Daarnaast heeft deze zorgverlener een belangrijke rol in ondersteuning en advisering richting andere zorgprofessionals en de mogelijkheid om zelf specialistische zorg uit te voeren. “De PZ-coach is hierin uniek omdat deze dus echt domein-overstijgend werkt en hierdoor een vertrouwd gezicht voor de patiënt kan zijn van het begin tot aan iemands overlijden”, aldus huisarts Arjan van Roosmalen.

De pilot is een initiatief van het Netwerk Palliatieve zorg in de regio Arnhem en De Liemers. In de pilot werken verschillende huisartsen, specialisten uit het Rijnstate in Arnhem en een groot aantal Gelderse zorginstellingen samen.

Behoefte aan vast aanspreekpunt
Er komt veel af op patiënten die te horen krijgen dat ze niet meer beter worden. Uit onderzoek door IKNL blijkt dat patiënten grote behoefte hebben aan een vast aanspreekpunt die zorg draagt voor de continuïteit. Een van de deelnemende huisartsen, Arjan van Roosmalen, is vanuit zijn praktijk in Velp inmiddels vertrouwd met het werk van de verpleegkundig specialisten op het terrein van de palliatieve zorg. “De werkwijze die ik ken vanuit mijn betrokkenheid bij het hospice Rozenheuvel is voor mij een goede indicatie voor hoe deze pilot kan gaan lopen. Als huisarts heb ik echt het gevoel dat ik iemand naast mij heb die mij ondersteunt in het inhoudelijk vorm geven van palliatieve zorg, maar die ook het procesmatige deel van de zorg samen met mij bewaakt. Het is erg prettig om iemand naast je te hebben die met kennis van zaken met je meedenkt en je kan ontzorgen als professional. De PZ-coach is voor de patiënt en zijn omgeving een vast, vertrouwd aanspreekpunt en is ook in staat vragen die leven bij patiënt en mantelzorgers meer expliciet te maken. Groot voordeel is dat de PZ-coach ook letterlijk met de patiënt mee mag bewegen, ongeacht of hij nu thuis, in het ziekenhuis of hospice-unit verblijft. De PZ-coach is hierin uniek omdat deze dus echt domeinoverstijgend werkt en hierdoor een vertrouwd gezicht voor de patiënt kan zijn van het begin tot aan iemands overlijden.”

Individueel zorgplan
De PZ-coach is speciaal opgeleid om patiënten en hun naasten in deze laatste fase te begeleiden. Hij kijkt met patiënten naar klachten, wensen en behoeften op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel gebied. Hoe kun je het beste klachten behandelen en ondersteunen bij besluiten over toekomstige behandelingen. Wat zijn zorgen en verwachtingen? De PZ-coach bespreekt ook zaken die niet direct op medisch gebied liggen: misschien wil de patiënt nog een reis ondernemen, of een wilsbeschikking opstellen? De PZ-coach kijkt mee wat mogelijk is. Al deze zaken worden vastgelegd in een individueel zorgplan, dat ook besproken wordt met de behandelend arts of huisarts en eventueel andere betrokken zorgverleners. De afspraken die met en door de patiënt zijn gemaakt, worden gedeeld via een online platform, OZOverbindzorg, om de communicatie onderling eenvoudiger te maken. De PZ-coach blijft het vaste aanspreekpunt bij vragen, ongeacht bij welke zorgverlener de patiënt onder behandeling is of waar de patiënt verblijft. 

Onderzoek
In eerste instantie worden in een jaar vijftig patiënten vanuit medisch specialisten in het ziekenhuis en een tiental deelnemende huisartsenpraktijken gevraagd deel te nemen aan het project. Op basis van onderzoek onder de patiënten, naasten en zorgverleners kan de rol van de PZ-coach verder worden geoptimaliseerd. Tegelijkertijd wordt onderzocht wat deze interventie doet op het gebied van kwaliteit van zorg en zorgkosten. Bij succes zal het aantal PZ-coaches in de regio worden uitgebreid.

Deze pilot is een samenwerkingsverband van: Rijnstate in Arnhem, het Netwerk Palliatieve zorg in de regio Arnhem en de Liemers, Onze Huisartsen, Attent Zorg en Behandeling, DrieGasthuizenGroep, Thuiszorg Groot Gelre, de Liemerije, hospice Rozenheuvel, Zorgbelang inclusief, Menzis, IKNL en Proscoop.

Klik hier voor meer informatie

 

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *