Extra nazorg voor COPD-patiënten na ziekenhuisopname

Extra nazorg voor COPD-patiënten na ziekenhuisopname

Datum: 15 april 2019

Ongeveer 50% van de COPD-patiënten die zijn opgenomen met een longaanval, worden hetzelfde jaar één of meerdere keren opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Uit onderzoek is gebleken dat de zorg vanuit het ziekenhuis vaak niet goed aansluit bij de thuissituatie en dat een huisbezoek van een eerstelijns longverpleegkundige de zelfredzaamheid van de patiënt helpt te verbeteren. Na een succesvolle pilot rondom het reduceren van heropnames bij COPD-patiënten in Zwolle is extra nazorg onderdeel geworden van het reguliere zorgpad.

Na ontslag krijgen mensen met COPD binnen een week een bezoek aan huis van deze longverpleegkundige en een COPD-fysiotherapeut uit de eerste lijn. De patiënt krijgt informatie en afspraken op schrift mee, waardoor alle betrokkenen meer grip krijgen op de chronische aandoening. Met het voorkomen van een ziekenhuisopname wordt circa € 2.500 bespaard.

Het doel van de extra nazorg voor COPD-patiënten is het vergroten van de zelfredzaamheid, waardoor het aantal heropnames gereduceerd wordt. De samenwerking tussen het ziekenhuis en de eerstelijnszorg zorgt voor ontschotting en kennisoverdracht tussen disciplines, en voor continue, op de patiënt afgestemde zorg.
De werkwijze en eerste resultaten van het onderzoek in Zwolle leest u terug in de factsheet COPD. 

Extra nazorg prettig en nuttig
Zorgverleners (zoals longverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, huisartsen, wijkverpleegkundigen, longartsen en fysiotherapeuten) hebben samen met Proscoop het project opgezet en geïmplementeerd in de regio Zwolle. De resultaten in Zwolle zijn veelbelovend. Zowel patiënten als zorgverleners ervaren de samenwerking en extra nazorg als prettig en nuttig. Een patiënt zegt: “Het bezoek van de longverpleegkundige is fijn en ik heb veel geleerd.” Een zorgverlener: “Patiënten krijgen nu dezelfde boodschap, zorgverleners hebben een gemeenschappelijk doel.”
Daarnaast wordt met het voorkomen van één enkele ziekenhuisopname naar schatting € 2.500 bespaard en worden zorgkosten dus gereduceerd. De extra nazorg is in Zwolle onderdeel van het reguliere zorgpad voor COPD-patiënten die worden opgenomen met een longaanval.

Uitbreiding
Sinds 1 december 2018 krijgen COPD-patiënten die in het Isala ziekenhuis in Meppel worden opgenomen met een longaanval ook extra nazorg. De werkwijze die in Zwolle ontwikkeld is, hebben zorgverleners in Meppel samen met Proscoop aangepast aan de lokale situatie en vervolgens geïmplementeerd in de gemeenten Meppel en Steenwijk.

Patiëntervaringen gebruikt
Adviseurs Sjoukje Kruisselbrink en Lisette Kikkert van Proscoop hebben beide projecten begeleid, gemonitord en geëvalueerd. Daarnaast zijn een twee panelgesprekken gehouden met COPD-patiënten die te maken hebben gehad met opname(s) vanwege een longaanval. Deze patiëntervaringen zijn gebruikt bij het ontwikkelen van de werkwijze voor extra nazorg.

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *