Ambitieus Plan van Aanpak Programma Langer Thuis

Ambitieus Plan van Aanpak Programma Langer Thuis

Datum: 7 november 2018

Het programma Langer Thuis heeft als  doel dat ouderen in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud kunnen worden, met een goede kwaliteit van leven. Deze opgave ligt vooral op bij zorgverleners, zorgaanbieders, sociale wijkteams, welzijnswerkers, vrijwilligers, gemeenten, woningcorporaties en verzekeraars. Zij moeten ervoor te zorgen dat in de wijk en de regio de ondersteuning en zorg beschikbaar is, met geschikte woningen en goede leefomgeving. Het Plan van Aanpak is erop gericht hen daarbij de ondersteunen en te helpen versnellen. 

Alle 21 betrokken partijen* hebben zich gecommitteerd aan het plan van aanpak. Voor elke actielijn zijn doelen
geformuleerd en elk doel bestaat uit meerdere acties. Aan elke actie zijn partijen verbonden, is eigenaarschap belegd en zijn mijlpalen benoemd. Dit plan van aanpak  is een ‘levend document’, en dient komende jaren als leidraad voor de uitvoering van het programma Langer Thuis, schrijft minister De Jonge in zijn brief aan de Tweede Kamer.

Huidige stand van zaken
In deze brief noemt Hugo de Jonge de drie actielijnen en informeert hij tegelijk de Kamer over de stand van zaken betreffende een onderdelen uit deze actielijnen, waarover al het een en ander is te melden.

3 actielijnen, 10 doelen, 44 acties
In het Programma Langer Thuis – Samen aan de slag – Plan van Aanpak 2018 – 2021 staan 3 actielijnen, 10 doelen en 44 acties vermeld. Met bij ieder actiepunt de looptijd en welke partij optreedt als trekker.


Actielijn 1 Ondersteuning en zorg thuis
De doelen van deze actielijn zijn het faciliteren en ondersteunen van:
1. Versterken van de zelfredzaamheid van ouderen en hun sociale omgeving
2. Professionals werken als een team rondom een oudere met een complexe zorgvraag en leveren afgestemde zorg op maat
3. Specialist ouderengeneeskunde op het juiste moment, op de juiste plek
4. Doorstroom van en naar tijdelijk verblijf soepel laten verlopen

Voor het realiseren van deze doelen zijn 16 acties beschreven

Actielijn 2 Mantelzorg en vrijwilligers in zorg en welzijn
 De doelen van actielijn 2 zijn:
1. Verbeteren van maatschappelijke bewustwording over mantelzorg
2. Ondersteuningsaanbod verbeteren en beter toegankelijk maken (inclusief respijtzorg)
3. Samenwerking formele en informele zorg versterken

Voor het realiseren van deze doelen zijn 17 acties opgesteld

Actielijn 3 Wonen
De doelen van actielijn Wonen zijn:
1. Het in beeld brengen van de lokale woonopgave voor ouderen
2. Het vergroten van het aanbod van (geclusterde) woon(zorg)vormen voor ouderen
3. Ertoe bijdragen dat minder mensen in een ongeschikte woning wonen

11 actiepunten moeten eraan bijdragen dat deze doelen tot stand komen.

—————————————————————————————————————————————
* De betrokken partijen zijn: VNG/NDSD, ZN, ActiZ, Aedes, LHV, InEen, KNGF, KNMP, PPN, V&VN, Sociaal Werk Ned., Verenso, Mezzo, NOV, KBO-PCOB, ZorgThuisNL, Patiëntenfederatie, VNO-NCW, MKB-Nederland en BZK

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *