Subsidie voor Lokale netwerken ouderenzorg

Subsidie voor Lokale netwerken ouderenzorg

Datum: 6 maart 2019

Er zijn subsidiemogelijkheden voor het professionaliseren en verder ontwikkelen van lokale netwerken voor ouderenzorg en -ondersteuning. In de eerste fase kunnen professionals uit lokale netwerken – die een samenhangend aanbod aan welzijn, ondersteuning en zorg verder willen ontwikkelen – een ontwikkelsubsidie aanvragen. Voorwaarde is dat het netwerk huisartsenzorg en wijkverpleegkundige zorg biedt. Aanvragen kan tot 26 maart a.s.

Het aanbod van het netwerk is gebaseerd op de behoefte van ouderen in het werkgebied. De aanvragers werken samen in een lokaal netwerk dat zich wil ontwikkelen op procesniveau en later ook op inhoudelijk niveau. Het netwerk beoogt de samenwerking te verbeteren en denkt daarbij ook na over verdere uitbreiding.

Deadline 26 maart a.s.
De ontwikkelsubsidie heeft een looptijd van 4 maanden, met maximaal budget per project € 17.500. Aanvragen voor de eerste ronde kunnen worden ingediend t/m 26 maart 2019 14.00 uur. De ronde wordt later in 2019 nog een keer herhaald. Kijk op de site van ZonMw voor alle informatie over deze subsidie.

Vervolg
De ontwikkelsubsidie wordt verstrekt vanuit het  ZonMw programma Langdurige Zorg en Ondersteuning en wordt gezien als Fase I. Daarop volgen de subsidiesrondes voor Fase II en Fase III. Met deze subsidies kunnen netwerken van professionals die ondersteuning en zorg bieden aan thuiswonende ouderen van 75 jaar en ouder een (organisatie)deskundige inhuren. Deze deskundige helpt hen om hun netwerk verder te ontwikkelen en te verstevigen.

Fase II: Uitwerkingssubsidie
De uitwerkingssubsidie heeft een looptijd van 12 maanden, met maximaal budget per project €49.500. De eerste ronde van deze uitwerkingssubsidie start begin maart. De ronde wordt later in 2019 nog een keer herhaald. Binnenkort komt hierover meer informatie beschikbaar.

Fase III: Verduurzamingssubsidie 
De verduurzamingssubsidie heeft een looptijd van 6 maanden, met maximaal budget per project €25.000. Deze ronde wordt in het najaar van 2019 geopend. Dan volgt ook meer informatie over deze subsidiemogelijkheid.

Achtergrond en meer informatie
Het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning zet de komende jaren subsidieoproepen uit rondom de doelgroepen ‘zeer kwetsbare mensen’ en ‘mensen die vanuit meerdere domeinen langdurige zorg en/of ondersteuning nodig hebben’. Ouderen hebben in dit programma een specifieke plaats op basis van de nauwe samenwerking met het programma Langer Thuis van het Pact voor de Ouderenzorg.

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *